JOKEYSİZ Nedir?

JOKEYSİZ kelimesi ilk harfi J ve son harfi Z olan bir kelimedir. Başında j sonunda z olan kelimenin birinci baş harfi j , ikinci harfi o , üçüncü harfi k , dördüncü harfi e , beşinci harfi y , altıncı harfi s , yedinci harfi i , sekizinci harfi z şeklindedir. Başı j sonu z olan 8 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

JOKEYSİZ anlamı

Jokeyi olmayan.

JOKEYSİZ hakkında bilgiler

JOKEYSİZ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük