JEOKRONOLOJİ Nedir?

JEOKRONOLOJİ kelimesi ilk harfi J ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında j sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi j , ikinci harfi e , üçüncü harfi o , dördüncü harfi k , beşinci harfi r , altıncı harfi o , yedinci harfi n , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi o , onbirinci harfi j , onikinci harfi i şeklindedir. Başı j sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

JEOKRONOLOJİ anlamı

Dünyanın evrimi ile ilgili olarak zaman ölçümü ile uğraşan bilim dalı.

JEOKRONOLOJİ hakkında bilgiler

JEOKRONOLOJİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük