Sonu J ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "j" olan 9 harfli toplam 12 adet kelime bulundu. Sonu j harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında j harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde j harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TELESİYEJ

Kayakçıları veya turistleri sürekli hareket hâlindeki bir kabloya asılı oturma yerlerinde taşıyan bir teleferik türü.

PORTBAGAJ

Otomobil, bisiklet vb. taşıtlarda eşya konacak yer, bagaj.

LEPİDOFAJ

Balık pulu yiyen, lepidovor.

PERSİFLAJ

Alay, tersinleme. Tiyatroda çoğunluğun bildiği tarihsel ya da güncel bir konuyu alıp yazarın kendi imgelemine göre, gülünçlü ancak anlamlı bir duruma sokmasıyla ortaya çıkan oyun. Alay, istihza. Tiyatroda, bilinen tarihsel ya da günlük bir konuyu alıp yazarın kendi imgelemine göre gülünçlü ama anlamlı bir duruma sokması. Örn. Julius Hay: Beygir.

KULİSİFÜJ

Sivrisinek ve tatarcık sineklerini uzaklaştıran preparatlar.

SOLENOFAJ

Kanla beslenen eklem bacaklılara verilen ad.

ENTOMOFAJ

Böcekyiyen.

SANTRİFUJ

Genellikle hızları 5000 devir/dakika olan yüksek hızda dönme ile katıyı sıvıdan, veya sıvıyı diğer sıvılardan ayırma işlemlerinde kullanılan bir cihaz. Ultra santrifujlerinin ise hızları ortalama 6000 devir/dakikanın üzerindedir.

ESPİYONAJ

Casusluk.

HEMATOFAJ

Kanla beslenen. Eritrositleri içine alarak imha eden hücre.

SANTRİFÜJ

Merkezkaç. Merkezkaç kuvvetten yararlanarak bir karışımın taşıdığı çökebilir ögeleri ayırıp çöktürmekte kullanılan laboratuvar aleti, santrifüjör.

MELANOFAJ

Melanofor.