Sonu J ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "j" olan 7 harfli toplam 31 adet kelime bulundu. Sonu j harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında j harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde j harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MUKOFAJ

Canlı vücutları üzerindeki mukus üzerinden beslenme. Mukusla beslenen.

LİTOFAJ

Bazı kuşlar gibi taş yiyen canlılar. Bazı yumuşakça ve denizkestaneleri gibi kaya oyan canlılar. Bazı yumuşakça ve deniz kestaneleri gibi kaya oyan canlılar.

MELİFAJ

Bal yiyen; bal ile beslenen.

PRESTİJ

Saygınlık.

FİLOFAJ

Yaprak yiyen. Filofag.

NİKELAJ

Metal bir yüzeyi nikelle kaplama işi. Nikel kaplanmış metal. Metal üzerine nikelle yapılmış kaplama.

PATİNAJ

Buz pateni. Yolun kaygan olması dolayısıyla tekerleklerin dönmesine rağmen taşıtın ilerleyememesi.

SERKLAJ

Kırık kemik uçlarını telle bağlayarak birbirine tespit etme.

ETCİCEJ

Süt vermeyen, çok yapışık hayvan memesi.

KOLİFAJ

Escherichia coli bakterisine saldıran bir bakteriyofaj.

BOBİNAJ

Bir filmi veya mıknatıslı kuşağı bir makaradan başka bir makaraya sarma.

DİYALAJ

Piroksen cinsinden, doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatı.

AMBALAJ

Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzeme.

MONOFAJ

Tek tip besin üzerinden beslenme, monofagus.

BALOTAJ

Adaylardan hiçbirinin gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması.

FİTOFAJ

Bitkilerle beslenen, fitofagos.

SÜRŞARJ

Bir sayının, kelimenin yerine geçmek için üzerine başka bir sayı veya kelime basma işi.

MÜSİLAJ

Suyla temas ettiklerinde su alarak şişen, mide bağırsak kanalında sindirilemeyen ve emilemeyen bitkisel kaynaklı heterojen polisakkaritlerin genel adı. Jelatin, Arap zamkı, kitre zamkı ve nişastayla sentetik veya yarı sentetik selüloz türevleri gibi katı maddelerin sıvı faz içerisinde dağılmasıyla hazırlanan bir ilaç biçimi.

KABOTAJ

Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi.

ENDOFAJ

Bir besin kaynağının içinde beslenen. Bir besin kaynağının içinden beslenen.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük