Sonu J ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "j" olan 6 harfli toplam 35 adet kelime bulundu. Sonu j harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında j harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde j harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

METRAJ

Metre olarak uzunluk. Metre ile ölçme.

VOLTAJ

Gerilim.

SONDAJ

Sondalama. Bir durum, bir düşünce ile ilgili olarak yapılmış olan yoklama, araştırma.

TANKAJ

Karkas kalıntısı.

DRENAJ

Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama. Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma.

OTOFAJ

Kendi kendini sindiren. Yumurtadan yeni çıkan yavru kuşun etrafa koşturup kendine besin araması.

PEYZAJ

Kır resmi. Bir yerin doğal görünüşü.

KORTEJ

Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet. Alay (I).

KÜRTAJ

Döl yatağının içini kazıyıp cenini alma işi.

KADDAJ

Kurumlu, gururlu.

BOMBAJ

Gaz yapan mikroorganizmalar sonucu konserve kutularının altında veya üstünde oluşan şişkinlik. Konserve içeriğinin iç basıncı nedeniyle konserve kutularında, bakteriyel, kimyasal ve fiziksel yollarla meydana gelen şişme ve kabarmalar, ürünün ambalajının şişmesi. Kutu konserve ürünlerde fiziki hatalara, kimyasal reaksiyonlara ve mikroorganizmalara bağlı olarak iç basıncın artmasıyla oluşan şişme olayı.

STOPAJ

Ön kesinti.

MONTAJ

Kurgu. Bir makine, cihaz veya mobilyanın parçalarını yerli yerine takma, monte.

PRİMAJ

Çıkış limanında, yüklemede gösterilen dikkat ve çabaya karşılık olarak navlun dışında yapılan ek ödeme.

AVERAJ

Ortalama. Sayı farkı.

KROMAJ

Metal yüzeyleri kromla kaplama işlemi. Bu işlemle kaplanmış yer.

LİTARJ

Sarı kurşun mono oksit.

DUBLAJ

Seslendirme. Voleybolda blok yapan arkadaşının arkasında bıraktığı boşluğu doldurma. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilmesi işi.

DEŞARJ

Boşalma. Rahatlama.