J ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "j" olan, 6 harfli toplam 24 adet kelime bulunmaktadır. j harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu j harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde j harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

JARGON

Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı.

JESTER

Orta Çağ İngiltere'sinde, zaman zaman oynayarak öykü anlatan sanatçı.

JUDOCU

Judo yapan kimse.

JÜLİDE

Karmakarışık, dağınık, birbirine girmiş.

JAGUAR

Kedigillerden, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan, postu iri benekli bir tür memeli (Felis onca).

JALUZİ

Şerit perde.

JAKUZİ

Sağlık havuzu.

JİGOLO

Geçimi yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç, erkek sevgili, tokmakçı.

JAMBUL

Tıpta karın ağrısı ve gaz giderici olarak kullanılan, Güneydoğu Asyada yetişen java erik ağacının kabuğu.

JURNAL

Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı. Günlük.

JERSEY

Sarı ve kahverengiden esmere kadar değişen renkte, et tutmayan, kemikleri belirgin bir kültür ırkı sığırı.

JEOLOG

Yer bilimci.

JATAKA

Hindistan'da koşuklu öykü.

JELADA

(Theropithecus gelada), Maymunlar (Primates) takımının uzunkuyruklumaymungiller (Cercopithecidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 93, kuyruğu 55 cm. Boynunda ve omuzlarında çok uzun, manto görünüşü veren kıllar vardır. Koyu kahverengidir. Habeşistanda yaşar. Maymunlar (Primates) takımının, Eski Dünya maymunugiller (Cercopithecidae) familyasından, 93 cm kadar uzunlukta, 55 cm kadar kuyruğu olan, boynunda ve omuzlarında çok uzun kıllar bulunan, koyu kahverengi, Habeşistan'da yaşayan bir tür.

JULLÜK

Bir jul değerinde olan.

JÖLELİ

Jölesi olan.

JÜBİLE

Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği. Tevrat'a göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl. Katoliklerde, Roma'ya hacca gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl. Bir sanat veya spor dalında uzun süre çalışanların onuruna düzenlenen kutlama töreni.

JACOBİ

1804-1851. Jacobi Karl Gustav Jacob, Alman matematikçisidir. Eliptik fonksiyonlar teorisinin kurucularından birisidir. Sayılar teorisi, lineer cebir, diferansiyel denklemler vs. gibi dallarda önemli araştırmalar yapmıştır.

JANJAN

Yanardöner.

JAPONE

Kolsuz, bol ve geniş (kadın giysisi).