İZOT ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "izot" olan, toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. izot ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu izot ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde izot olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

İZOTİYOSİYANAT

12 harfli kelimeler

İZOTAKOFOREZ

9 harfli kelimeler

İZOTAKTİK, İZOTERMAL, İZOTONLAR, İZOTOPLAR

8 harfli kelimeler

İZOTONİK

7 harfli kelimeler

İZOTERM

6 harfli kelimeler

İZOTOP, İZOTİP, İZOTON

4 harfli kelimeler

İZOT

Bazı kelimelerin anlamları

İZOT

Kırmızı biber.

İZOTOPLAR

Atom numaraları aynı, fakat kütle sayıları farklı olan nüklidler.

İZOTERMAL

Isı derecesi değişmeyen, devamlı aynı ısıyı gösteren.

İZOTONİK

Aynı ozmotik basınca sahip olma durumu; hücrenin ozmotik basıncına eşit ozmotik basınca sahip, içine konulduğunda hücrenin içine su giriş çıkışı olmayan sıvı. Aynı ozmotik basınca sahip, ozmotik basınçları eşit olan. Aynı ozmotik basınca sahip olma durumu. Hücrenin ozmotik basıncına eşit ozmotik basınca sahip, içine konulduğunda su giriş çıkışı olmayan sıvı. Aynı osmotik basınca sahip olma.

İZOTOP

Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar.

İZOTERM

Eş sıcak.

İZOTİP

Farklı ağır zincir ve hafif zincir tiplerinin sabit bölgelerini ayırabilen, her bireyin serumunda bulunan ve tür için özel immünoglobulin molekülleri üzerindeki antijen tayin edici grup. Holotipin benzeri veya eşi olan, etiketinde holotipin kayıtlarını taşıyan örnek.

İZOTON

Çekirdeklerinde eşit sayıda nötron bulunan atomik türlerden birisi.

İZOTAKTİK

Asimetrik karbon atomundaki substituetlerin, esas zincirle aynı konfigrasyona sahip olduğunu gösteren kristal polimerler.

İZOTONLAR

Nötron sayıları aynı, fakat atom numaraları farklı olan nüklidler.

İZOTİYOSİYANAT

Sülfokarbimit olarak da bilinen, R-N=C=S şeklinde bileşik.

İZOTAKOFOREZ

İyonik hareketliliklerinin değişik olmasına dayanan bir ayırma yöntemi. Elektroforezin değişik bir şekli. Burada ileri giden elektrolitin hareketliliği ayrılacak iyonlarda büyük, durdurucu elektrolitin ki ise küçüktür.

  -   -   -  

Anlamında İZOT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İZOT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİLİM

Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça. Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, epizot. Belli ölçülere göre oluşmuş bölüm. Radyatör parçalarından her biri.

BARANA

Fasulye sırığı ve üzüm çubuklarını dayamaya yarayan çatal ağaç, kazık. İnce döşeme. Demir tırmık. Baklava biçimi mayın. Deve hamudunun ön ve arka kısmı (semercilikte). Lop yumurtanın üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek yapılan bir yemek. Salata, ot yemeği. Ispanak, semizotu gibi sebzelerin pirinçle pişirilen yemeği. Kuru üzüm, nohut ve boyun eti ile yapılan yemek (kuru üzüm üzerine ayva da konulur). Grup, takım, kafile, kalabalık, göç, küçük kervan, aile fertleri. Toplantı, parti, fırka, dernek. Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üzerine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan duvar, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen taş set, siper. Topluluk. Büyük demir tırmık.

SİNTİGRAFİ

Gama ışınları yayan radyoaktif bir izotopun organizma içindeki yolunu izlemek temeline dayanan tanı yöntemi.

EPİDEMİYOLOJİ

Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışının incelenmesi. Hastalıkların nedenlerini, görülüş oranlarını, yayılışlarını, hastalıklara karşı önlem ve korunma yollarını inceleyen bilim dalı. Belirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalıklardan korunma ve kontrol stratejileri, yaralanma ve öteki sağlıkla ilgili olayları inceleyen bilim dalı, salgın hastalıklar bilimi. Veteriner hekimlikte genellikle epizotiyoloji kavramı kullanılırken, beşeri hekimlikte epidemiyoloji kavramı kullanılmaktadır.

EPİZOOTİYOLOJİ

Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı. Belirli bir hayvan veya insan popülasyonunda hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalıklardan korunma ve kontrol stratejileri, yaralanma ve öteki sağlıkla ilgili olayları inceleyen bilim dalı. Veteriner hekimlikte genellikle epizotiyoloji kavramı kullanılırken, beşeri hekimlikte epidemiyoloji kavramı kullanılmaktadır.

AKPAS

Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida).

BALDIRIKIZ

Semizotu.

MENDELEVYUM

Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957'de yapay olarak elde edilmiş olan element (simgesi Md).

DÖTERYUM

Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran hidrojen atomunun bir izotopu, ağır hidrojen (simgesi D).

CİMİLE

Tütünün alt yaprağı. Semizotu.

ÇEMİLLİ

Semizotu.

BARANI

Fasulye sırığı ve üzüm çubuklarını dayamaya yarayan çatal ağaç, kazık. Ispanak, semizotu gibi sebzelerin pirinçle pişirilen yemeği. Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üzerine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan duvar, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen taş set, siper.

BADANAK

Husye, erkeklik bezi. Semizotuna benzer bir çeşit ot.

AKTİNİTLER

Atom numaralan 89 - 103 arasında olan aktinyum, toryum, uranyum gibi doğal ya da amerikyum, berkelyum, plütonyum gibi yapay elementler serisi. Aktinitler, uzun ömürlü alfa ışını yayan izotoplardır.

CİMİLLE

Semizotu.

SEMİZOTU

Semizotugillerden, etli ve mayhoş yaprakları sebze olarak yenilen otsu bir bitki, semizot (Portulaca oleracea).

CİBİLLE

Semizotu.

ÇEMİLLE

Semizotu.

RADYOİZOTOP

Doğal bir elementin radyoaktif izotopu.

TRİTYUM

Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük

 

Warning: fopen(/home/ileilgil/public_html/kelimeler/cache/iz/izot_1_0.io): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ileilgil/public_html/kelimeler/func.php on line 37

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ileilgil/public_html/kelimeler/func.php on line 38

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ileilgil/public_html/kelimeler/func.php on line 39