İZOMERLEŞME Nedir?

İZOMERLEŞME kelimesi ilk harfi İ ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında i sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi z , üçüncü harfi o , dördüncü harfi m , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı i sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İZOMERLEŞME anlamı

Bir maddenin, bunun izomeri olan başka bir maddeye doğrudan doğruya veya kimyasal bir etkiyle geçmesi.

İZOMERLEŞME hakkında bilgiler

İZOMERLEŞME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük