İYİLEŞTİRMECİLİK Nedir?

İYİLEŞTİRMECİLİK kelimesi ilk harfi İ ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında i sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi y , üçüncü harfi i , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi ş , yedinci harfi t , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi m , onbirinci harfi e , onikinci harfi c , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı i sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İYİLEŞTİRMECİLİK anlamı

Toplumsal yaşayışın hangi bölümünde olursa olsun istenilen değişme ve gelişmelerin, devrimsel girişimler yerine birbirini izleyen ve yavaş yavaş uygulanan düzeltici önlemlerle gerçekleşebileceğini ileri süren görüş.

İYİLEŞTİRMECİLİK hakkında bilgiler

İYİLEŞTİRMECİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük