İYELENDİRME Nedir?

İYELENDİRME kelimesi ilk harfi İ ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında i sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi y , üçüncü harfi e , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi n , yedinci harfi d , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı i sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İYELENDİRME anlamı

Bir nesneye ilişkin iyeliğin bir kişiden başkasına aktarılması.

İYELENDİRME hakkında bilgiler

İYELENDİRME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük