İY ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "iy" olan, toplam 145 adet kelime bulunmaktadır. iy ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu iy ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde iy olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

İYİLEŞTİREBİLMEK, İYİLEŞTİRMECİLİK

15 harfli kelimeler

İYİLİKBİLMEZLİK, İYİLEŞTİREBİLME

14 harfli kelimeler

İYİLİKBİLİRLİK, İYİLİKSEVERLİK

13 harfli kelimeler

İYONLAŞTIRMAK, İYELENMECİLİK

12 harfli kelimeler

İYİLEŞTİRMEK, İYİLİKBİLMEZ, İYONLAŞTIRMA

11 harfli kelimeler

İYİLEŞTİRME, İYİLİKBİLİR, İYİLİKÇİLİK, İYİLİKSEVER, İYODOİYODÜR, İYELENDİRME, İYODOASETAT, İYONTOFOREZ

10 harfli kelimeler

İYİMSERLİK, İYODOMETRİ, İYONLAŞMIŞ, İYONOGRAFİ, İYONYUVARI

9 harfli kelimeler

İYİLEŞMEK, İYONLANMA, İYONLAŞMA, İYELENMEK, İYİCİLLİK, İYİLETMEK, İYİNDİRİK, İYODİSMUS, İYODOPSİN, İYONOGRAM

8 harfli kelimeler

İYİLEŞME, İYİLİKÇİ, İYİLİKLE, İYOTLAMA, İYDİŞMEK, İYELEMEK, İYEŞİKÇİ, İYEŞİMEK, İYİCENEM, İYİDEMİR, İYİDOĞAN, İYİGELEN, İYİKOMŞU, İYİLEMEK, İYİLTMEK, İYİYÜREK, İYLENMEK, İYLEŞMEK, İYODERMA, İYODOFOR, İYONOFOR, İYONOMER, İYONOSİT

7 harfli kelimeler

İYİCENE, İYİDERE, İYİMSER, İYAŞMAK, İYEŞMEK, İYHDİFA, İYİKMEK, İYİLCİK, İYİNDİK, İYİNMEK, İYİŞMİK, İYİTMEK, İYLEMEK, İYLEMPE, İYLEŞİK, İYNİHAN, İYODİZM, İYONYUM, İYSERAN, İYSIRAN, İYYATLI

6 harfli kelimeler

İYELİK, İYİCİL, İYİLİK, İYODÜR, İYONİK, İYATLI, İYECEN, İYERLİ, İYHLİM, İYİDEN, İYİGÜN, İYİMEK, İYİNİK, İYİNTİ, İYİREK, İYİSAN, İYİSOY, İYİŞİK, İYLEME, İYNECE

5 harfli kelimeler

İYİCE, İYAĞI, İYCAD, İYCİK, İYDİN, İYDİR, İYEGİ, İYEĞİ, İYENK, İYİOL, İYİSU, İYLAN, İYLEK, İYLEZ, İYLİS, İYMEÇ, İYMEK, İYMİR, İYNEK, İYNEM, İYNİK, İYÖZÜ, İYREK, İYSAN

4 harfli kelimeler

İYON, İYOT, İYAN, İYCE, İYEF, İYEĞ, İYEK, İYEM, İYEN, İYER, İYİN, İYİT, İYLE, İYLİ, İYNE, İYRE, İYSİ, İYYE

3 harfli kelimeler

İYE, İYİ, İYA, İYY

2 harfli kelimeler

İY

Bazı kelimelerin anlamları

İY

Pamuk, yün gibi şeylerden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkince, sivri olan uçlarından biri çengelli olan ağaç araç. Kağnı tekerleklerini birbirine bağlayan ağaç, dingil. İyi, güzel (bk. eylik, iyi). Seslenme ünlemi. Su değirmenlerinde üst taşı döndüren demir.

İYİLEŞTİRMEK

İyileşmesini sağlamak, sağlığına kavuşturmak, tedavi etmek. Eksikliğini, bozukluğunu gidermek, ıslah etmek.

İYİLİKÇİLİK

İyilikçi olma durumu.

İYİLİKSEVER

Hayırsever.

İYONLAŞTIRMAK

Bir ortamda iyonlar oluşturmak.

İYİLİKBİLİRLİK

Değerbilirlik.

İYİLEŞTİRME

İyileştirmek işi, ıslah. Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını, yetersizliğini gidermek veya bozuk olan ruhsal durumunu düzeltmek amacıyla uygulanan tedavi, rehabilitasyon, rehabilite. İflas hâlindeki işletmeyi iyi yönetimle kâra geçirme, rehabilitasyon, rehabilite.

İYİLİKBİLİR

Değerbilir.

İYİLİKBİLMEZLİK

İyilikbilmez olma durumu.

İYİLEŞTİRMECİLİK

Toplumsal yaşayışın hangi bölümünde olursa olsun istenilen değişme ve gelişmelerin, devrimsel girişimler yerine birbirini izleyen ve yavaş yavaş uygulanan düzeltici önlemlerle gerçekleşebileceğini ileri süren görüş.

İYONLAŞTIRMA

İyonlaştırmak işi.

İYİLİKBİLMEZ

İyilik gördüğü kimseye hainlik yapan, aldığı yardımı inkâr eden, nankör, tuz ekmek düşmanı.

İYİLİKSEVERLİK

Hayırseverlik.

İYİLEŞTİREBİLMEK

İyileştirme imkânı veya olasılığı bulunmak. İyileşmesinde etkili olmak. İyileşmesine gücü yetmek.

İYELENMECİLİK

Canlının kendine göre önemli olan nesneleri, başkalarıyla paylaşmak istemeyerek kendine saklamaya uğraşması.

İYİLEŞTİREBİLME

İyileştirebilmek işi.

  -   -   -  

Anlamında İY bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İY geçen kelimeler listesi verilmiştir.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

ABALI

Aba giymiş olan.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

ACEMİ

Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen. Saraya yeni alınmış cariye. İşinde, mesleğinde yeni olan, toy. Bir yere, bir şeye yabancı olan.

AÇGÖZLÜ

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, tokgözlü karşıtı.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

AÇIKÇI

Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.

ACEMLEŞMEK

Kültür ve medeniyet bakımından İran halkını örnek almak veya etkisi altında kalmak.

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

ABDESTLİK

Abdest alınacak yer. Abdest alınırken giyilen ve kolsuz hırkaya benzeyen bir giyecek türü.

ABASIZ

Aba giymemiş olan.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük