İV ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "iv" olan, toplam 71 adet kelime bulunmaktadır. iv ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu iv ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde iv olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

İVEDİLEŞTİRMEK

13 harfli kelimeler

İVEDİLEŞTİRME

12 harfli kelimeler

İVDİRİNİLMEK

11 harfli kelimeler

İVEDİLENMEK, İVEDİLEŞMEK

10 harfli kelimeler

İVEDİLİKLE, İVAZSIZLIK, İVDİKLEMEK, İVEDİLENME, İVEDİLEŞME, İVİRTLEMEK

9 harfli kelimeler

İVECENLİK, İVMEÖLÇER, İVMEYAZAR, İVAZLILIK, İVAZSIZCA, İVDİLEMEK, İVECEKLİK, İVEKLEMEK, İVETLEMEK, İVİKLEMEK, İVİTLEMEK

8 harfli kelimeler

İVDİRMEK, İVEDİLİK, İVDİNMEK, İVDİRİCİ, İVEDALAT, İVGİNMEK

7 harfli kelimeler

İVAZSIZ, İVDİRME, İVEDİLİ, İVRİNDİ, İVDİMEK, İVDİREÇ, İVENMEK, İVERMEK, İVERÖNÜ, İVERYOL, İVETMEK, İVİLCAN, İVİŞMEK

6 harfli kelimeler

İVAZLI, İVECEN, İVEĞEN, İVİNTİ, İVECEK, İVEGEN, İVEYİK, İVİBİK, İVİMEK, İVİNDİ, İVYERİ

5 harfli kelimeler

İVEDİ, İVESİ, İVMEK, İVAVA, İVETİ, İVEZE, İVİCİ, İVLAK, İVRİH

4 harfli kelimeler

İVAZ, İVGİ, İVME, İVEK, İVET, İVEZ, İVİK, İVİŞ, İVİZ

2 harfli kelimeler

İV

Bazı kelimelerin anlamları

İV

Yol ya da tarla kenarlarında olan doğal setler. Taşların ortasındaki yarıklar. Bina, ev. Kumaş toplarının kenarı. Çıkıntı, diş. Yiv, kat ;köyneh ivi. Ağaç ip eğirme aracı. (Çerkeşguvezi Fatsa Ordu). Ev. Yiv, derz.

İVECENLİK

Acelecilik.

İVEDİLEŞTİRME

İvedileştirmek işi.

İVDİRİNİLMEK

Tacil edilmek.

İVEDİLEŞTİRMEK

İvedi duruma getirmek.

İVDİKLEMEK

İnceden inceye araştırmak, soruşturmak,incelemek.

İVAZSIZLIK

Ödünsüzlük.

İVMEÖLÇER

Bir hareketin ivme niceliğini belirten, taşıtın hızlanmasından doğan sarsıntıları, titreşimleri gösteren araç, akselerometre.

İVEDİLENME

İvedilenmek işi.

İVEDİLENMEK

Tez canlılık etmek, acele etmek, istical etmek.

İVİRTLEMEK

İsteklendirmek, özendirmek, kışkırtmak. Ayırmak, seçmek, ayıklamak.

İVMEYAZAR

Bir hareketin ivmesini çizerek belirleyen araç, akselerograf.

İVAZLILIK

Ödünlülük.

İVEDİLEŞME

İvedileşmek işi.

İVEDİLİKLE

Çabukça, acele olarak.

İVEDİLEŞMEK

İvedi duruma gelmek.

  -   -   -  

Anlamında İV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANAHTAR

Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı, miftah, dil. Kurgu. Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak. Herhangi bir olayda belirleyici olan. İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç. Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret. Vesile, araç, vasıta.

AKSESUAR

Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne. Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya. Giysiyi bütünleyen çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya.

APTERİKS

Kivi (I).

ACELECİLİK

Aceleci olma durumu, ivecenlik.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

AKKARINCA

Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit, divik (Termes).

AKSELEROMETRE

İvmeölçer.

ANOFEL

Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis).

AMFORA

İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi.

AKAK

Yatak. Eğimi, inişi fazla olan yer. Suyun ivinti yeri. Irmak, dere, çay, küçük akarsu.

ALTILI

Altı parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden altı tane bulunan. Altılı ganyan. İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde altı işareti bulunan kâğıt veya pul. Divan edebiyatında her bendi altı dizeden oluşan nazım biçimi.

AKINCILAR

Sivas iline bağlı ilçelerden biri.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

AKROMEGALİ

Genel gelişme bittikten sonra el, çene, burun vb. vücudun sivri kısımlarındaki kemiklerin kalınlaşması, büyümesi veya uzaması.

AKSELEROGRAF

İvmeyazar.

ANANAS

Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus). Bu ağacın çam kozalağına benzeyen, iri, güzel kokulu, lezzetli meyvesi.

ALTINYAYLA

Burdur iline bağlı ilçelerden biri. Sivas iline bağlı ilçelerden biri.

AKUT

İveğen.

AKNE

Yağ bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce.

ACİL

Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük