Sonu İT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "it" olan, toplam 1363 adet kelime bulunmaktadır. Sonu it ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında it olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde it olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

DİMETİLSÜLFOKSİT, HOMOPOLİSAKKARİT, LİPOPOLİSAKKARİT, MENİNGOENSEFALİT, MUKOPOLİSAKKARİT

15 harfli kelimeler

AMİNOGLUTETİMİT, EKTOPARAZİTİSİT, GLİKOSEREBROSİT, GLOMERULONEFRİT, GLUKOSEREBROSİT, HİDROPERİKARDİT, POLİVİNİLKLORİT, STROBİLOSERKOİT, YUKARIKARAHALİT

14 harfli kelimeler

KARBONMONOKSİT, AŞAĞIKARAHALİT, BENZOTİADİAZİT, KORTİKOSTEROİT, MAKROGAMETOSİT, MAKRONÜKLEOSİT, MAKROSPOROZOİT, MALONDİALDEHİT, METAKRİPTOZOİT, MİKROGAMETOFİT, MİKROGAMETOSİT, OLİGODENDROSİT, OLİGODENTROSİT, OLİGONÜKLEOTİT, ORBİTOSFENOYİT, PERİBRONŞİOLİT, POLİELEKTROLİT, POLİİZOPRENOİT, TRİPANOSOMATİT, TRİPANOSOMİSİT

13 harfli kelimeler

ÇAĞLAYANCERİT, KARBONDİOKSİT, KÜKÜRTDİOKSİT, AMİNOGLİKOZİT, ANTİMETABOLİT, DANGALAFISDİT, FOSFOGLİSERİT, GASTROENTERİT, GLİSERALDEHİT, HEMİKRİPTOFİT, HÜSEYİNMESCİT, KARPOSPOROFİT, KLİNOPTİLOLİT, LÖKOENSEFALİT, MEGAGAMETOFİT, MİKROSPOROSİT, MİKSÖDEMATOİT, OLİGOSAKKARİT, POLİNÜKLEOTİT, PROGRANÜLOSİT, RİBONÜKLEOSİT, RİBONÜKLEOTİT, SAVCILIEBEYİT, TRAKEOBRONŞİT

12 harfli kelimeler

SPERMATOZOİT, ATRAKTİLOZİT, BAZİSFENOYİT, FLORASETAMİT, GALAKTOLİPİT, HAPLODİPLOİT, HİDROKSİASİT, HİPERPARAZİT, KIZILCAPELİT, KLORPROPAMİT, KOLLAJENOSİT, KONJUNKTİVİT, KRİSTALLOYİT, KSENOPARAZİT, MALONALDEHİT, MEGAKARYOSİT, MİKROPARAZİT, MİKROSATELİT, MONOGLİSERİT, NÜKLEOKAPSİT, OSTEOMİYELİT, OTOPOLİPLOİT, PANKREATOLİT, PARASFENOYİT, PİYELONEFRİT, PLEROSERKOİT, POLİSAKKARİT, PROMİYELOSİT, SİNAMALDEHİT, SİSTİSERKOİT, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

BAŞMÜSEVVİT, FORMALDEHİT, HİPERBOLOİT, HUDAYİNABİT, AGRANÜLOSİT, AGRONÜLOSİT, ALACAMESCİT, AMFİDİPLOİT, ANİSALDEHİT, ANTİPARAZİT, AŞAĞIMESCİT, BAKKARİNOİT, DİNÜKLEOTİT, ENDOBRONŞİT, ENDOFTALMİT, ERİZİPELOİT, GLİKOPEPTİT, HELMİNTİSİT, İMİDOPEPTİT, KERATİNOSİT, KIZGINYİĞİT, KIZILMESCİT, KLASMATOSİT, MAKROPEPTİT, MESOSİDERİT, METAZOLAMİT, MOLLUSKASİT, MOLLUSSİSİT, MUKOENTERİT, NEMATODİSİT, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

BAKTERİSİT, ELEKTROLİT, ENVAİÇEŞİT, ESERİCEDİT, FİKRİSABİT, KOZMOPOLİT, KRİSTALOİT, METROPOLİT, MÜTEREDDİT, MÜTEVELLİT, PARABOLOİT, RESMİGEÇİT, ABDÜLBASİT, ABDÜLFERİT, ABDÜLHAMİT, ABDÜLMECİT, ABDÜLVAHİT, ABDÜRREŞİT, AGLUTİNOİT, AKÇAMESCİT, AKÇAMESÇİT, ALBÜMİNOİT, ALTINKESİT, ALTNÜMÜLİT, AMİLNİTRİT, ANTEREZOİT, ANTEROZOİT, BAKTERİOİT, BALLITİRİT, BİZİRİNGİT, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ANTİSEMİT, ANTROPOİT, APANDİSİT, BABAYİĞİT, ERİTROSİT, HİDROKSİT, KALİBORİT, KARTVİZİT, KIRKGEÇİT, KOLEMANİT, MÜTEADDİT, MÜTEAHHİT, MÜTESANİT, MÜTEZAYİT, PERİDOTİT, PERİTONİT, STALAGMİT, EHLİBEYİT, AĞAÇGEÇİT, AKANTOSİT, ALAMESCİT, AMİNOASİT, ANTRAKOİT, APRİNOSİT, AREOPAGİT, ASKARİSİT, ASKAROSİT, ATAPULGİT, BAKTEROİT, BİZLİNGİT, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ALKALOİT, ANHİDRİT, ANTİASİT, ANTRASİT, ARAGONİT, ASFALTİT, BAŞKESİT, DARGEÇİT, DERMATİT, ELİPSOİT, FARENJİT, GAYZERİT, GLİKOZİT, GRANÜLİT, HELİKOİT, HEMOROİT, HİDRASİT, İSKORPİT, İSTAVRİT, KANBİYİT, KANTONİT, KAOLİNİT, KAPNİSİT, KARBONİT, KARNABİT, KOKİMBİT, KOMANDİT, KONSOLİT, KRİZALİT, KRİZOLİT, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AKTİNİT, ALDEHİT, ALFENİT, ANDEZİT, ANEROİT, ARTERİT, ASKARİT, BAKALİT, BİYOTİT, BORASİT, BRONŞİT, DEPOZİT, DİNAMİT, DİPLOİT, DİYORİT, DOLOMİT, EDREMİT, FAGOSİT, FONOLİT, GALALİT, GALENİT, GASTRİT, GENOSİT, HAPLOİT, HEMATİT, HEPATİT, HİDATİT, İZMARİT, JENOSİT, KALAMİT, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ADENİT, APATİT, ARAŞİT, ARTRİT, BELGİT, BOKSİT, CİZVİT, DİMNİT, EBONİT, EPİFİT, FLEBİT, FLORİT, GELGİT, GRAFİT, GRANİT, KALSİT, KARPİT, KAVAİT, KELKİT, KİBRİT, KİRKİT, KOKPİT, KOLOİT, LİNYİT, MESCİT, MEVLİT, MEYYİT, MEZGİT, MÜFRİT, MÜFSİT, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AKAİT, BARİT, BASİT, BAZİT, BELİT, BEYİT, BİNİT, CAMİT, CEDİT, CİRİT, ÇEŞİT, ÇİĞİT, ÇİVİT, DASİT, DİKİT, DİVİT, DÜNİT, FASİT, GEÇİT, GEOİT, GİYİT, HAFİT, HİTİT, İFRİT, İSPİT, İZMİT, KADİT, KESİT, KİLİT, KOLİT, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AHİT, AKİT, AMİT, ASİT, AZİT, ELİT, EŞİT, FLİT, İÇİT, MUİT, OJİT, SÜİT, ÜMİT, ZAİT, ABİT, AFİT, AGİT, AVİT, BRİT, CİİT, ÇİİT, EĞİT, EKİT, EMİT, ENİT, EPİT, GRİT, İBİT, İCİT, İGİT, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

AİT, BİT, FİT, HİT, MİT, SİT, CİT, ÇİT, KİT, PİT, TİT, YİT, ZİT

2 harfli kelimeler

İT

Bazı kelimelerin anlamları

İT

Köpek. Değersiz, terbiyesiz kimse.

YUKARIKARAHALİT

Ağrı kenti, Tutak ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

HOMOPOLİSAKKARİT

Nişasta, selüloz gibi aynı tip monosakkarit monomerlerinden oluşmuş, dallanmış veya tek zincir durumunda olan polisakkarit, homoglikan.

KARBONMONOKSİT

0,97 yoğunluğunda, renksiz, kokusuz, zehirleyici bir gaz. Bol miktarda ısı açığa çıkararak mavi bir alevle yanar ve hava ile birleşerek birçok uygulama alanı olan patlayıcı bir karışım oluşturur (CO).

EKTOPARAZİTİSİT

Ektoparazitleri yıkımlayan ajanlar.

DİMETİLSÜLFOKSİT

Ağacın işlenmesi sırasında elde edilen, birçok madde için iyi bir çözücü ve nem çekici özelliğe sahip, ağrı kesici, yangı önleyici, mantarlar ve bakterilerin gelişmesini engelleyici etkileri olan bir madde.

HİDROPERİKARDİT

Perikart boşluğunda seroz sıvı toplanmasının eşlik ettiği perikardit, sulu perikart iltihabı.

GLOMERULONEFRİT

Böbrek glomerül zarının iltihabı.

LİPOPOLİSAKKARİT

Lipitlerin polisakkaritlerle birleşmesinden oluşan herhangi bir molekül.

MENİNGOENSEFALİT

Beynin ve beyin zarlarının iltihaplanması.

STROBİLOSERKOİT

Yalnızca Schistotaenia'larda görülen ve bir bölümü strobilasyona uğrayan sistiserkoid.

MUKOPOLİSAKKARİT

Glikozaminoglikan.

GLUKOSEREBROSİT

Glikoz şekeri içeren serebrosit. Gaucher hastalığında beyinde birikir.

POLİVİNİLKLORİT

Bazı mıknatıslı kuşak tabanlarında ya da plaklarda kullanılan yoğruk çeşidi.

GLİKOSEREBROSİT

Serebrosit.

AMİNOGLUTETİMİT

Kolesterolün 20-hidroksikolesterole çevrilmesini önleyerek tüm steroit hormonların sentezlenmesini durduran ilaç.

  -   -   -  

Anlamında İT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

AÇILAMA

Güç bir sahnenin çeşitli açılardan çekiminin yapılması.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ACCELERANDO

Gittikçe hızlanarak.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ABDESTBOZAN

Şerit.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ABULİ

İrade yitimi.

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ACIKLI

Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun. Acı görmüş, yaslı, kederli.

AÇILMA

Açılmak işi. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. Çatlama.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

AÇIKAĞIZ

Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris).

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük