İT ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "it" olan, toplam 217 adet kelime bulunmaktadır. it ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu it ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde it olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

İTİBARSIZLAŞTIRMA

15 harfli kelimeler

İTİBARSIZLAŞMAK

14 harfli kelimeler

İTİBARSIZLAŞMA

13 harfli kelimeler

İTELEYEBİLMEK

12 harfli kelimeler

İTFAİYECİLİK, İTHALATÇILIK, İTİBARSIZLIK, İTİKATSIZLIK, İTİMATSIZLIK, İTTİHATÇILIK, İTELEYEBİLME, İTİRAZSIZLIK, İTTİREBİLMEK

11 harfli kelimeler

İTAATSİZLİK, İTİLAFÇILIK, İTİNASIZLIK, İTİRAFÇILIK, İTİBARLILIK, İTİBARSIZCA, İTİKATLILIK, İTİRAZCILIK, İTİRAZSIZCA, İTSARMISAĞI, İTTİREBİLME

10 harfli kelimeler

İTİBARIYLA, İTİMATNAME, İTAATSİZCE, İTİBARLICA, İTİNALILIK, İTİNASIZCA, İTİŞTİRMEK, İTİYHLEMEK, İTSIZLATAN

9 harfli kelimeler

İTALYANCA, İTDİRSEĞİ, İTEKLEMEK, İTELENMEK, İTERBİYUM, İTFAİYECİ, İTHAFNAME, İTHAMNAME, İTİBARSIZ, İTİKATSIZ, İTİMATSIZ, İTİRAZSIZ, İTİŞTİRME, İTRİYUMLU, İTTİHATÇI, İTKUYRUĞU, İTEBİLMEK, İTHALATÇI, İTİHLEMEK, İTİLENMEK, İTİLEŞMEK, İTİLTMEYH, İTİNALICA, İTİVERMEK, İTİZLEMEK, İTMESEYÜZ, İTTİFAKLA, İTTİRSEĞİ

8 harfli kelimeler

İTAATSİZ, İTEKLEME, İTELEMEK, İTELENME, İTİBAREN, İTİBARLI, İTİCİLİK, İTİDALLİ, İTİKATLI, İTİMATLI, İTİNASIZ, İTİRAFÇI, İTİRAZCI, İTLENMEK, İTLEŞMEK, İTTİRMEK, İTOĞLUİT, İTAATKAR, İTALAŞMA, İTBALIĞI, İTBİCİĞİ, İTBORUĞU, İTEBİLME, İTHIYARI, İTİLAFÇI, İTİLEMEK, İTİNAYLA, İTİNCİRİ, İTİRAZLI, İTİVERME, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

İTAATLİ, İTALYAN, İTBOĞAN, İTBURNU, İTELEME, İTFAİYE, İTHALAT, İTİBARİ, İTİLMEK, İTİNALI, İTİŞMEK, İTLENME, İTLEŞME, İTMİNAN, İTRİYUM, İTTİFAK, İTTİHAT, İTTİHAZ, İTTİRME, İTTİSAL, İTAZARI, İTDİRSE, İTERİĞİ, İTGÜDEN, İTİLMİŞ, İTİMCAN, İTİNMEK, İTİRMEĞ, İTİRMEK, İTİŞGEN, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

İTALİK, İTENEK, İTİBAR, İTİDAL, İTİKAT, İTİLAF, İTİLİŞ, İTİLME, İTİMAT, İTİRAF, İTİRAZ, İTİŞME, İTİYAT, İTİZAR, İTBENİ, İTELLİ, İTERCE, İTGILI, İTGÜLÜ, İTİKAF, İTİKAL, İTİMEK, İTİŞİK, İTİŞLİ, İTİŞÜK, İTİYAD, İTİYAR, İTSİYE, İTTİBE, İTUMEK

5 harfli kelimeler

İTAAT, İTEĞİ, İTHAF, İTHAL, İTHAM, İTİCİ, İTİLA, İTİNA, İTLAF, İTLİK, İTMAM, İTMEK, İTAĞI, İTEGİ, İTEGÜ, İTEĞE, İTEVİ, İTEYİ, İTEYU, İTGİN, İTİYH, İTKIN, İTLAL, İTRAH

4 harfli kelimeler

İTAP, İTÇE, İTFA, İTİŞ, İTKİ, İTME, İTAF, İTAL, İTAT, İTÇİ, İTEÇ, İTEE, İTEK, İTEY, İTİH, İTİK, İTİM, İTİZ, İTNE, İTOĞ, İTÜK

3 harfli kelimeler

İTA, İTİ, İTE, İTO

2 harfli kelimeler

İT

Bazı kelimelerin anlamları

İT

Köpek. Değersiz, terbiyesiz kimse.

İTİBARSIZLAŞMAK

İtibarsız duruma gelmek, saygınlığını, değerini yitirmek.

İTİBARSIZLAŞTIRMA

İtibarsızlaştırmak işi.

İTELEYEBİLMEK

İteleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İTFAİYECİLİK

İtfaiyecinin yaptığı iş, yangıncılık.

İTİBARSIZLAŞMA

İtibarsızlaşmak işi.

İTİRAZSIZLIK

İtirazsız olma durumu.

İTTİREBİLMEK

İttirmeye gücü yetmek.

İTİLAFÇILIK

İtilafçı olma durumu.

İTELEYEBİLME

İteleyebilmek işi.

İTHALATÇILIK

İthalatçının yaptığı iş, dış alımcılık.

İTİBARSIZLIK

İtibarsız, değersiz olma durumu.

İTİKATSIZLIK

İnançsızlık.

İTİMATSIZLIK

Güvensizlik.

İTTİHATÇILIK

İttihatçı olma durumu.

İTAATSİZLİK

İtaatsiz olma durumu. İtaatsizce davranış.

  -   -   -  

Anlamında İT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

ABDESTBOZAN

Şerit.

AÇILMA

Açılmak işi. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. Çatlama.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

ACCELERANDO

Gittikçe hızlanarak.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AÇIKAĞIZ

Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris).

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

AÇILAMA

Güç bir sahnenin çeşitli açılardan çekiminin yapılması.

ABULİ

İrade yitimi.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ACIKLI

Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun. Acı görmüş, yaslı, kederli.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük