İSLİĞ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "isliğ" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. isliğ ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu isliğ ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde isliğ olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İSLİĞ

Sıcaktan vücutta meydana gelen kırmızı benekler.

  -   -   -  

Anlamında İSLİĞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İSLİĞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ŞEHNAMECİ

Şehname yazarı. Osmanlılarda vakanüvisliğin kuruluşundan önce devletin resmî tarih yazarı.

PİSLENMEK

Pis olmak, pisliğe bulaşmak.

KIĞ

Koyun, keçi veya deve pisliği, kığı.

TERS

Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Hayvan pisliği. Bir şeyin aksi, karşıtı.

BOYNUBURUK

Yetimlikten dolayı üzgün. İnsan pisliği. Dalında olmuş, sapı bükülmüş incir. Menekşe.

BOKDAN

Hayvan gübresinden yapılmış silindir şeklinde tahıl, kepek ambarı. içinde ekin saklanan, hayvan pisliği ile toprak karışımından yapılan küçük fıçı biçiminde kap. (Çarıksaray Şarkikaraağaç Isparta).

GEOTEKNİK

İnşaat mühendisliğinin temel yapımında kullanılmak üzere zeminin davranış özelliklerini inceleyen alt uzmanlık alanı.

BOKLAĞI

Hela. Hayvan pisliği taşımaya yarayan kap.

KİPKİRLİ

Çok kirli, çamura ve pisliğe bulaşmış.

ÇİÇİNE

Kümes hayvanlarının pisliği.

ÇARA

Eski bez parçası. Memeli hayvanların kızgınlık zamanlarında ve doğumları yaklaşınca dişilik organlarından akan sıvı. Meni. Yeni doğan yavrunun ilk pisliği. Dölyatağı, yavruyu saran zar, eş. Yeni doğan yavrunun üzerindeki pislik. Bağırsaktan gelen sıyrıntı. Yavru. Yağsız ince (et hakkında): Etin çarasını fakir yer. Kapı mandalı. Testi. Çare. İneklerde kızgınlığa özel, serviks kaynaklı, ulvada görülen sümüksü akıntı.

ÇOLGU

Dinamitle balık avlarken suyun yüzüne çıkan balıkları toplamak için, kullanılan tahta süzgeç. Harmanda öküzlerin pisliğinin samana karışmaması için kuyrukları altına tutulan kap.

AFGUN

İnsan pisliği, bok.

BOKLANGEÇ

Hayvan pisliği taşımaya yarayan kap.

EGİR

Arıların çıkardığı bir çeşit salgı. Arı pisliği.

BÖĞEN

Koyun, keçinin bol yeşil ot yediği gün bırakraktığı iri yumuşak pislik, koyunlarda görülen ishal. İçine yağ konulan işkembe. Çocuğun ve hayvan yavrusunun ilk pisliği. Suyun önüne çekilen set, bent.

ARKDÜZEN

Yaşam etkinliklerinin sonucu olarak ortaya çıkan sıvı ve atıklarla hertürlü pisliğin, insan sağlığına dokunca vermeyecek bir biçimde konutlardan ve öteki yapılardan toplanarak arıtma ve yoketme duralgalarına taşınmasını sağlayan dizge.

BÖGEN

Koyun pisliği. Suyun önüne çekilen set, bent.

FIŞAFIŞ

Manda pisliği.

DIĞIL

Her şeyin ufağı, küçüğü. Elma, domates gibi şeylerin küçüğü. Tane: Çocuğu sevindiren bir dığıl şekerdir. Pişmiş mısır tanesi, darı. Koyun, keçi, tavşan gibi hayvanların yuvarlak, katı pisliği. Küçük tane halindeki yünler: Bu yatağın yünü de tamamen dığılmış. Sık örülmüş şey. Kıvrım.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük