İRO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "iro" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. iro ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu iro ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde iro olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İRO

Kütük ve tomrukları çekmek için uçlarına çakılan halkalı çivi. Gökkuşağı.

İRONİ

Gülmece. Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme.

İRONİK

İroniye dayalı.

  -   -   -  

Anlamında İRO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İRO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

LİPARİ

Çirozluktan sonra yağlanmaya başlayan uskumru.

TİROİT

Tiroit bezi.

PERİDOTİT

Olivin ve piroksenden oluşmuş magma taşı.

LAVROVİT

Piroksen grubundan doğal silikat.

AMFİBOL

Piroksenlere yakın siyah, esmer, yeşil renkli bir silikat grubu.

ORDİNO

Bir poliçenin arkasına ciro edildiği kişiye ödenmesi için yazılan havale emri. Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için vapur kumpanyasından yük konşimentosuna karşılık verilen havale. Denizcilik işletmelerinde gemi adamlarını gemilere atama belgesi.

CİRANTA

Bir senedi ciro eden kimse.

TİROKSİN

Tiroit hormonlarının ilk keşfedileni.

ÇAVŞIR

Maydanozgillerden bir bitki (Opopanax chironium). Bu bitkinin eczacılıkta kullanılan reçinesi.

KRETENİZM

Tiroit bezinin yeterince hormon üretmemesi sonucu oluşan, fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimin duraklamasıyla beliren hastalık.

VİROLOG

Viroloji uzmanı.

DİYALAJ

Piroksen cinsinden, doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatı.

OMFAZİT

Piroksen grubundan, yeşil renkli doğal silikat.

TİROKALSİTONİN

Tiroit bezinden salgılanan, kandaki kalsiyumu azaltan hormon.

GABRO

Amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür iri taneli kaya.

HORMON

İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı. Bu maddelerin işlevini yerine getirecek özellikte yapay madde.

VİROLOJİK

Viroloji ile ilgili.

GÜLMECE

Eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay, mizah, humor. Gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan edebiyat türü, mizah, ironi.

SİROZLU

Siroza tutulmuş olan.

OJİT

Yanardağ kütlelerinde bulunan ve feldspatla birlikte bazaltların temelini oluşturan piroksen cinsinden mineral madde.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük