İR ile başlayan 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ir" olan, 9 harfli toplam 31 adet kelime bulunmaktadır. ir ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ir ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ir olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İRAMETLİK

Rahmetlik.

İRELLEMEK

İlerilemek.

İRELEŞMEK

İtişmek, hafifçe atışmak. Çekişmek, kavga etmek.

İRİŞKİRİK

Et sucuğu.

İRĞALAMAK

Eski türkçe ırgamak: rahatsız etmek.

İRANİSTİK

İran dili ve kültürü araştırmaları.

İRZELEMEK

Kapının mandalını kapamak.

İREZİLLİK

Rezillik.

İRİMARASI

Bahçeler arasındaki yol. (Aşağıdinek Şarkikaraağaç Isparta).

İRKİLTMEK

İrkilmesine sebep olmak.

İRASDİYİR

Rastlıyor.

İRİNLENME

İrinlenmek işi, iltihaplanma, cerahatlenme.

İRREGULAR

İntizamsız, düzensiz.

İRTİBATLI

Bağlantılı.

İRLANDALI

İrlanda halkından olan kimse.

İRRİGATÖR

Yıkama işleminde kullanılan aygıt.

İRKEBİLME

İrkebilmek işi.

İRREALİST

Gerçek dışı.

İRİŞGİLİK

Et sucuğu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük