İMZALAYABİLMEK Nedir?

İMZALAYABİLMEK kelimesi ilk harfi İ ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında i sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi m , üçüncü harfi z , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi y , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı i sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İMZALAYABİLMEK anlamı

İmzalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

İMZALAYABİLMEK hakkında bilgiler

İMZALAYABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük