Sonu İMAM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "imam" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. Sonu imam ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında imam olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde imam olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

AFŞARİMAM

7 harfli kelimeler

BAŞİMAM, İHTİMAM, İNZİMAM, EHDİMAM

4 harfli kelimeler

İMAM

Bazı kelimelerin anlamları

İMAM

Cemaate namaz kıldıran kimse. Hz. Muhammed'den sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan. Bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı. En önde bulunan kimse, önder. Müslümanlıkta mezhep kuran kimse.

İNZİMAM

Katılma, ulanma, eklenme.

AFŞARİMAM

Kastamonu ilinde, Küre ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

BAŞİMAM

Birden çok imam bulunan camilerde en kıdemli imam.

EHDİMAM

Arapça kökenli ihtimâm: ihtimam.

İHTİMAM

Özen. Özenli bakım.

  -   -   -  

Anlamında İMAM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İMAM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

İMAMLIK

İmam olma durumu. İmamın görevi.

BAYILDAN

Karnıyarık (yemeği). İmambayıldı.

ŞİİLİK

Hz. Muhammed'in ölümünden sonra, damadı Ali'nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnilerden ayrılarak kurdukları mezhep, Şia.

AYVALI

Adana ilinde, İmamoğlu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Adana ili, Yüreğir ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Afyon ili, Sincanlı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Çorum ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Erzurum ilinde, Oltu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Eskişehir şehri, Günyüzü belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Eskişehir ilinde, Seyitgazi belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Isparta şehri, Yalvaç ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Kastamonu kenti, Taşköprü belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kırşehir şehrinde, Akçakent ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kütahya şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kütahya ilinde, Tavşanlı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Malatya kenti, Darende belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Nevşehir şehrinde, Ürgüp ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Samsun şehri, Kavak belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Samsun ilinde, Lâdik ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Samsun şehrinde, Vezirköprü ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Sivas ili, Gürün ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Tokat ili, İğdir nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Tokat ili, Niksar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Trabzon kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

CEMAAT

Bir imama uyup namaz kılan kişiler. Bir dinden veya bir soydan olanların topluluğu. İnsan kalabalığı, topluluk.

BAŞİMAMLIK

Başimam olma durumu. Başimamın yaptığı iş.

HİZMET

Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş. Bakım, özen, ihtimam.

ALEFE

İmam, çoban gibi kimselere belli bir süre için verilen ücret.

BAŞBAYRAKTAR

Yeniçeri ocağında İmam-ı Âzam bayrağını taşıyan subay.

ÖZEN

Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam.

RAKI

Üzüm, incir, erik vb. meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki, aslansütü, imamsuyu.

CAMİLİ

Adana ilinde, İmamoğlu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Adana kenti, Yüreğir belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Afyon şehrinde, Ümraniye bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Aksaray ilinde, Ağaçören ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Ankara şehri, Çubuk belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Antalya ilinde, Döşemealtı nahiyesine bağlı bir yer. Artvin kenti, Camili bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Giresun ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. İçel kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kastamonu ilinde, Küre belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Sivas kenti, Suşehri ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Uşak şehri, Eşme ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

MORTOCU

Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse. Cenazelerde ağıt okuyarak geçimini sağlayan kimse. İmam.

HALİFE

Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse. Çok iyi yetişmiş, eğitilmiş kimse. Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri. Hükümdar. Babıali kalemlerinde kâtip.

ÜSTELEMEK

Bir düşünce veya istek üzerinde durmak, direnmek, ısrar etmek, tekit etmek. Bir isteği, bir buyruğu tekrarlamak, tekit etmek. Bir şeyin üstüne eklenmek, katılmak, inzimam etmek. Hastalık yeniden ortaya çıkmak, depreşmek, nüks etmek.

BADILCANBAYILDI

İmambayıldı yemeği.

MİHRAP

Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer. Umut bağlanan yer.

İMAMET

İmamlık.

BALKAL

İmam.

TALKIN

Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği dinî sözler, telkin.