Sonu İMAL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "imal" olan, toplam 18 adet kelime bulunmaktadır. Sonu imal ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında imal olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde imal olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

İNFİNİTEZİMAL

12 harfli kelimeler

NAZOLAKRİMAL

10 harfli kelimeler

EPİDİDİMAL

9 harfli kelimeler

PROKSİMAL, SUİSTİMAL

8 harfli kelimeler

SUSTİMAL, LAKRİMAL, MAKSİMAL

7 harfli kelimeler

İHTİMAL, EVCİMAL, EHDİMAL, OPTİMAL, MİNİMAL, İSTİMAL, DESİMAL

5 harfli kelimeler

ŞİMAL, TİMAL

4 harfli kelimeler

İMAL

Bazı kelimelerin anlamları

İMAL

Ham maddeyi işleyip mal üretme. Yapım.

EVCİMAL

Ev işlerinde becerikli, çalışkan olan, derleyip toparlayan (kadın). Tutumlu.

MİNİMAL

Minimum. Asgari.

İNFİNİTEZİMAL

Sonsuz küçük nicelikleri inceleyen (matematik kolu).

MAKSİMAL

Azami. Maksimum.

LAKRİMAL

Gözyaşı kemiği bezesi.

SUSTİMAL

Arapça kökenli sû-i isti'mâl: suiistimal.

NAZOLAKRİMAL

Burun ve gözyaşı kanallarıyla ilgili olan.

OPTİMAL

En uygun.

İSTİMAL

Kullanma.

DESİMAL

Ondalık sistem.

EPİDİDİMAL

Epididime ait olan.

EHDİMAL

Arapça kökenli ihtimâl: ihtimal; olabilir ki; mümkündür ki.

SUİSTİMAL

Görev, yetki vb.ni kötüye kullanma.

PROKSİMAL

Bir organizmanın orta eksenine ya da organizmanın herhangi bir parçasının bir bağlantı noktasına göre yakın olan bölgesi. Yakınsal, organın gövdeye bağlanma noktasına yakın kısmı.

İHTİMAL

Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık. Belki, ola ki.

  -   -   -  

Anlamında İMAL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İMAL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇATALLAŞMAK

İki veya daha çok ihtimal ortaya çıkarak anlaşılması güç bir duruma gelmek.

AZAMİ

En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal. Maksimum.

KORKU

Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü. Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara. Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu.

ÇATALLI

Çatalı olan. İki veya daha çok ihtimali olan. Pürüzlü (ses). Çatal durumunda olan.

İHTİYATEN

Her duruma, her ihtimale karşı, ilerisini düşünerek.

BELKİ

Olabilir ki, muhtemel olarak. Olsa olsa, ya . ya ..., ihtimal.

KANCACI

Metal zincir imalatında palet zincirlerinin ucundaki baklalarına özel kanca takan kimse.

KURUNTU

Yanlış ve yersiz düşünce, evham. Olmayacak bir şeyin olacağını sanma, vehim. Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma, işkil, evham, vesvese.

KOŞAÇ

Ad cümlelerinde özne ile yüklemi birleştiren, yükleme güçlü ihtimal, olumluluk, olumsuzluk, süreklilik, kesinlik kavramları veren -dır / -dir eki veya değil kelimesi.

İMALATÇI

İmalat yapan kimse.

MAKSİMUM

Azami. Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), maksimal, azami.

BEKLEMEK

Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak. Karşılaşma ihtimali bulunmak. Süre tanımak, acele etmemek. Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek. Oyalanmak. Aramak, istemek. Ummak.

ÇEKTİRİCİ

Tekstil imalatında dokunmuş malzemeyi istenilen boy ve ene göre çektiren aracı çalıştıran işçi.

İMALATÇILIK

İmalatçının yaptığı iş.

KUZEY

Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Yıldız. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

ASGARİ

En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum. Minimum.

MAMUL

Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek).

KULLANMA

Kullanmak işi, istimal.

KUZEYLİ

Kuzey ülkeleri halkından olan (kimse), Şimalli. Türkiye'nin kuzeyinde bulunan illerden olan (kimse), Şimalli.

BELKİLİ

Olasılı, muhtemel. Doğru olabileceği gibi yanlış da olabilen, belli ve kesin olmayan, olasılı, ihtimalî.