İM ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "im" olan, toplam 301 adet kelime bulunmaktadır. im ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu im ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde im olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

İMKANSIZLAŞTIRMAK

16 harfli kelimeler

İMİDAZOLETİLAMİN, İMKANSIZLAŞTIRMA, İMMÜNOFLÜORESANS, İMZALATILABİLMEK

15 harfli kelimeler

İMPARATORİÇELİK, İMAMOĞLUÇEŞMESİ, İMMÜNOFLÜORESAN, İMMÜNOMODÜLATÖR, İMMÜNOSİTOKİMYA, İMZALATILABİLME

14 harfli kelimeler

İMİDAZOLETRİON, İMİDOPEPTİDÜRİ, İMKANSIZLAŞMAK, İMMOBİLİZASYON, İMMÜNOBLOTLAMA, İMMÜNODİFÜZYON, İMMÜNOFLORESAN, İMMÜNOGLOBULİN, İMMÜNOJENİSİTE, İMMÜNOPATOLOJİ, İMMÜNOTOLERANS, İMZALATABİLMEK, İMZALAYABİLMEK

13 harfli kelimeler

İMTİYAZSIZLIK, İMAGOKRİZALİS, İMKANSIZLAŞMA, İMMUNOTHERAPİ, İMPROVİSATİON, İMTİZACSIZLIK, İMTİZAÇSIZLIK, İMZALATABİLME, İMZALAYABİLME

12 harfli kelimeler

İMPARATORİÇE, İMPARATORLUK, İMİDAZOLDİON, İMİDOKSANTİN, İMMATÜRASYON, İMMÜNİZASYON, İMMÜNOLOJİST, İMMÜNOTERAPİ, İMPARİPİNNAT, İMPLANTASYON, İMTİYAZLILIK, İMTİYAZSIZCA, İMTİZAMLILIK

11 harfli kelimeler

İMALATÇILIK, İMAMBAYILDI, İMMÜNOLOJİK, İMRENDİRMEK, İMAJİNASYON, İMAMBEKİRLİ, İMAMHÜSEYİN, İMAMMESELEK, İMİDOPEPTİT, İMKANSIZLIK, İMMÜNOASSAY, İMMÜNOKİMYA, İMMÜNTOKSİN, İMTİYAZLICA, İMTİZAMLICA

10 harfli kelimeler

İMALATHANE, İMAMKAYIĞI, İMARETHANE, İMMORALİZM, İMMÜNOLOJİ, İMTİYAZSIZ, İMTİZAÇSIZ, İMZALATMAK, İMAMPAZARI, İMANSIZLIK, İMBALLAMAK, İMBİBİSYON, İMBİZLEMEK, İMEKLETMEK, İMGELENMEK, İMİRSİTMEK, İMİŞTİRMEK, İMKANSIZCA, İMMERSİYON, İMMUNOLOJİ, İMMÜNOBLOT, İMRENDİRME, İMRENİLMEK, İMZALANMAK, İMZASIZLIK

9 harfli kelimeler

İMGECİLİK, İMGELEMEK, İMGELENME, İMİTASYON, İMPARATOR, İMRENİLME, İMTİYAZLI, İMZALAMAK, İMZALANIŞ, İMZALANMA, İMZALATMA, İMZALAYIŞ, İMADETTİN, İMAMBAKIR, İMAMETTİN, İMAMKULLU, İMAMUŞAĞI, İMANALİSİ, İMANLILIK, İMANSIZCA, İMARCILIK, İMEKLEMEK, İMEYHMEYH, İMGELEYİŞ, İMİKLEMEK, İMİKUŞAĞI, İMİRSEMEK, İMMOBİLİS, İMMÜNOJEN, İMPERFORE, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

İMALATÇI, İMAMOĞLU, İMGELEME, İMRENMEK, İMSAKİYE, İMZALAMA, İMAMSUYU, İMAGOSİT, İMAMDAMI, İMANLICA, İMASATİN, İMBRİKAT, İMDADİYE, İMİLCİDİ, İMİREZLİ, İMİRTLEK, İMİRTOLU, İMİŞEHİR, İMKANSIZ, İMLEYİCİ, İMLİTMEK, İMMÜNİTE, İMMÜNİZE, İMPETİGO, İMPOTANS, İMPRESYO, İMRANLAR, İMRENLER

7 harfli kelimeler

İMAMEVİ, İMAMLIK, İMANİYE, İMANSIZ, İMDATÇI, İMGELEM, İMGESEL, İMLEMEK, İMMORAL, İMRAHOR, İMRANLI, İMRENCE, İMRENİŞ, İMRENME, İMRENTİ, İMTİHAN, İMTİSAL, İMTİSAS, İMTİYAZ, İMTİZAÇ, İMZASIZ, İMAMKÖY, İMAMLAR, İMANLAR, İMBİLİM, İMCELER, İMENMEK, İMETMEK, İMİKLER, İMİKLİK, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

İMALAT, İMAMET, İMANLI, İMARCI, İMARET, İMGECİ, İMGELİ, İMLEME, İMTİNA, İMZALI, İMAMLI, İMANCI, İMANIM, İMAZİN, İMECİK, İMEÇLİ, İMELİK, İMELON, İMERCİ, İMEZİK, İMİCİK, İMİRİK, İMİRLİ, İMİRTA, İMİŞİK, İMİŞSE, İMMANA, İMPULS, İMRALI, İMRENÇ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

İMALE, İMALI, İMAME, İMBAT, İMBİK, İMDAT, İMECE, İMLEÇ, İMREN, İMROZ, İMSAK, İMAGO, İMAMA, İMANI, İMAYO, İMBAL, İMBAŞ, İMBEZ, İMBİL, İMBİR, İMBİZ, İMCİK, İMÇER, İMDAL, İMDİK, İMECİ, İMETE, İMETİ, İMİDO, İMİNE, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

İMAJ, İMAL, İMAM, İMAN, İMAR, İMDİ, İMGE, İMHA, İMLA, İMZA, İMAT, İMCE, İMÇİ, İMEK, İMER, İMEZ, İMİÇ, İMİK, İMİN, İMİZ, İMOH, İMON, İMRE, İMRO, İMUK, İMUS, İMÜK

3 harfli kelimeler

İMA, İME, İMİ

2 harfli kelimeler

İM

Bazı kelimelerin anlamları

İM

İşaret. Alamet.

İMMOBİLİZASYON

Hareketsizleştirme, sabitleştirme.

İMMÜNOFLÜORESANS

Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, flüoresan boyalar ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek flüoresan ışıkta inceleme tekniği.

İMMÜNOMODÜLATÖR

İmmunolojik durumları ve immünopatolojik reaksiyonları istenilen etkinlik düzeyine getiren ilaç.

İMPARATORİÇELİK

İmparatoriçe olma durumu.

İMKANSIZLAŞTIRMAK

Olanaksızlaştırmak.

İMAMOĞLUÇEŞMESİ

Kırıkkale kenti, Sulakyurt belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

İMİDAZOLETİLAMİN

Histidinden türeyen kan basıncını düşüren bir amin.. Histamin.

İMMÜNOFLÜORESAN

Flüoresan boyayla işaretlenmiş antijen veya antikorun temasa getirildiği dokudaki antikor veya antijenle oluşturduğu antijen-antikor reaksiyonunun flüoresan mikroskopta izlenmesi esasına dayalı, spesifik antijeni belirleme yöntemi.

İMMÜNOSİTOKİMYA

Hücrelerdeki antijenleri özel antikorlarla işaretleyerek immünoflüoresan mikroskobunda inceleme ya da elektronca yoğun bir madde ile beraber antikorlarla işaretleyerek elektron mikroskobunda inceleme tekniği.

İMZALATILABİLMEK

İmzalatılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

İMKANSIZLAŞMAK

Olanaksızlaşmak.

İMİDOPEPTİDÜRİ

İdrarla imidopeptitlerin atılması.

İMZALATILABİLME

İmzalatılabilmek işi.

İMKANSIZLAŞTIRMA

Olanaksızlaştırmak işi.

İMİDAZOLETRİON

Formülü CONHCONHCO olan suda çözünen, renksiz levhalar. Parabanik asit.

  -   -   -  

Anlamında İM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABANDIRMAK

Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak. Bir hayvanı yere çöktürmek.

ABES

Gereksiz, yersiz, boş. Akla ve gerçeğe aykırı. Gereksiz bir biçimde.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

ABBAS

"Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse" anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ABARTICI

Abartıyı huy edinen (kimse), abartmacı, mübalağacı.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABULİ

İrade yitimi.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABUHAVA

İklim.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABUS

Somurtkan (kimse). Çatık, asık (yüz). Garip, acayip.

ABAJURCU

Abajur yapan veya satan kimse.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).