İLİŞKİLİLİK Nedir?

İLİŞKİLİLİK kelimesi ilk harfi İ ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında i sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi l , üçüncü harfi i , dördüncü harfi ş , beşinci harfi k , altıncı harfi i , yedinci harfi l , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı i sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İLİŞKİLİLİK anlamı

İki olay ya da değişken arasında birindeki değişmelerden ötekinin sorumlu tutulabileceği bir bağın bulunması durumu, bk. bağlaşı.

İLİŞKİLİLİK hakkında bilgiler

İLİŞKİLİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük