İLGİLENEBİLME Nedir?

İLGİLENEBİLME kelimesi ilk harfi İ ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında i sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi l , üçüncü harfi g , dördüncü harfi i , beşinci harfi l , altıncı harfi e , yedinci harfi n , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e şeklindedir. Başı i sonu e olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İLGİLENEBİLME anlamı

İlgilenebilmek işi.

İLGİLENEBİLME hakkında bilgiler

İLGİLENEBİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük