İKİRCİKLENMEK Nedir?

İKİRCİKLENMEK kelimesi ilk harfi İ ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında i sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi k , üçüncü harfi i , dördüncü harfi r , beşinci harfi c , altıncı harfi i , yedinci harfi k , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi n , onbirinci harfi m , onikinci harfi e , onüçüncü harfi k şeklindedir. Başı i sonu k olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İKİRCİKLENMEK anlamı

İşkillenmek, kuşkulanmak. Kararsız olmak. İşkillenmek.

İKİRCİKLENMEK hakkında bilgiler

İKİRCİKLENMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük