İKİCİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ikici" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. ikici ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ikici ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ikici olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

İKİCİLİK, İKİCİKLİ

6 harfli kelimeler

İKİCİG, İKİCİK, İKİCİN

5 harfli kelimeler

İKİCİ

Bazı kelimelerin anlamları

İKİCİ

İkicilik felsefesini kabul eden, düalist.

İKİCİKLİ

İki tarafın her birinden yana imiş gibi davranan, iki tarafı da kollayan. Kişiler arasında ayrılık yaratan. Şüpheli, hangisinin olacağı belli olmayan. Güvenilmez, kuşku veren kimse.

İKİCİK

İşte, şurada. İşkil. İşte.

İKİCİLİK

Birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, birbirine geri götürülemeyen, birbirinin yanında veya karşısında bulunan iki ilkenin varlığını kabul eden görüş, düalizm.

İKİCİG

İyi.

İKİCİN

İşkil.

  -   -   -  

Anlamında İKİCİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İKİCİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİKİCİLİK

Dikicinin yaptığı iş.

DÜALİZM

İkicilik.

DİKİCİBAŞI

Dikici esnafın kâhyası.

İLKİP

Dikicilerin iğnelerinin başındaki mumlu ip. Dikicilerin iğnelerinin başında bulunan ve mumlu ipliğe iliştirilen bükümlü iplik.

DÜALİST

İkici.