İH ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ih" olan, toplam 167 adet kelime bulunmaktadır. ih ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ih ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ih olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

İHTİYOFİTRİYOZİS, İHTİYOHEMOTOKSİN, İHTİYOSPORİDİYUM

15 harfli kelimeler

İHTİYOFİTİRİYOZ, İHTİYOPTERGİYUM

14 harfli kelimeler

İHTİYOPLANKTON

13 harfli kelimeler

İHTİRASSIZLIK, İHTİYATSIZLIK, İHSANIHÜMAYUN, İHTİSASLAŞMAK, İHTİYAÇSIZLIK, İHTİYARLATMAK, İHTİYATKARLIK, İHTİYOLEPİDEN, İHTİYOTOKSİZM

12 harfli kelimeler

İHRACATÇILIK, İHTİSASLAŞMA, İHTİYARLAMAK, İHTİYARLATMA, İHTİYARLAYIŞ, İHTİLALCİLİK, İHTİRASLILIK, İHTİYAÇLILIK, İHTİYAÇSIZCA, İHTİYARSIZCA, İHTİYATLILIK, İHTİYATSIZCA, İHTİYOLOJİST, İHTİYOMORFİK, İHTİYOTOKSİN, İHTİYOZORLAR

11 harfli kelimeler

İHLASSIZLIK, İHTİYARLAMA, İHMALKARLIK, İHTİRASLICA, İHTİYATLICA, İHTİYOFAGUS, İHTİYOFAUNA, İHTİYOFONUS

10 harfli kelimeler

İHBARCILIK, İHMALCİLİK, İHTİYARLIK, İHTİYARSIZ, İHTİYATSIZ, İHBARLAMAK, İHLASLILIK, İHLASSIZCA, İHNOTAKSON, İHTİRASSIZ, İHTİYAÇSIZ, İHTİYARCIK, İHTİYATKAR, İHTİYODONT, İHTİYOLOJİ, İHTİYOTOMİ

9 harfli kelimeler

İHBARLAMA, İHBARNAME, İHRACATÇI, İHSANGAZİ, İHTARNAME, İHTİLALCİ, İHTİMALLİ, İHTİRASLI, İHTİŞAMLI, İHTİYATEN, İHTİYATLI, İHKAKIHAK, İHLASLICA, İHNEZİMEK, İHSANOĞLU, İHTİKARCI, İHTİYAÇLI, İHTİYARCA, İHTİYOLİT, İHTİYOMAS, İHTİYOSİT, İHTİYOZİS

8 harfli kelimeler

İHBARİYE, İHSANİYE, İHTİYARİ, İHTİYATİ, İHİLEMEK, İHİNARAK, İHLASSIZ, İHMALKAR, İHRAKİYE, İHTIRMAK, İHTİMALİ, İHTİRMEK, İHTİYOİT

7 harfli kelimeler

İHATALI, İHBARCI, İHBARLI, İHMALCİ, İHRACAT, İHRAÇÇI, İHTİFAL, İHTİLAÇ, İHTİLAF, İHTİLAL, İHTİLAM, İHTİLAS, İHTİLAT, İHTİMAL, İHTİMAM, İHTİRAM, İHTİRAS, İHTİRAZ, İHTİSAR, İHTİSAS, İHTİŞAM, İHTİYAÇ, İHTİYAR, İHTİYAT, İHTİZAZ, İHANMAK, İHİNAKA, İHİNEKA, İHLAMUR, İHLASLI, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

İHANET, İHTİDA, İHTİRA, İHTİVA, İHZARİ, İHİCİK

5 harfli kelimeler

İHALE, İHATA, İHBAR, İHDAS, İHLAL, İHLAS, İHMAL, İHRAÇ, İHRAM, İHRAZ, İHSAN, İHSAS, İHTAR, İHVAN, İHZAR, İHBAL, İHDAR, İHİNA, İHİNE, İHLAM, İHLEZ, İHMAK, İHRAC, İHTAL, İHTİN

4 harfli kelimeler

İHAM, İHYA, İHCİ, İHİN, İHTİ

3 harfli kelimeler

İHİ

2 harfli kelimeler

İH

Bazı kelimelerin anlamları

İH

İnleme sırasında çıkan ses.

İHTİRASSIZLIK

İhtirassız olma durumu.

İHTİYOPLANKTON

Balık yumurta ve larvaları.

İHTİYATSIZLIK

İhtiyatsız olma durumu.

İHTİYOPTERGİYUM

Balıkların çift yüzgeçlerinin iskeletleri.

İHTİYATKARLIK

İhtiyatlı olma durumu.

İHTİYOLEPİDEN

Çoğu kemikli balıkların pullarında bulunan iki albuminoit proteinden birisi.

İHTİYOTOKSİZM

Balık zehirlenmesi.

İHTİYOHEMOTOKSİN

Bazı balıkların kanında bulunan zehir.

İHTİYOSPORİDİYUM

Balıklarda iç enfeksiyonlara neden olan bir mantar cinsi, ihtiyofonus.

İHTİYOFİTRİYOZİS

Beyaz leke hastalığı.

İHTİYOFİTİRİYOZ

Beyaz benek hastalığı.

İHSANIHÜMAYUN

Padişah tarafından yeteneği veya başarısı dolayısıyla birine verilen görev, rütbe, ödül.

İHTİYARLATMAK

İhtiyarlamasına sebep olmak.

İHTİSASLAŞMAK

Herhangi bir konuda uzmanlaşmak.

İHTİYAÇSIZLIK

İhtiyaçsız olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında İH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALMA

Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para karşılığı başka bir işe veya kulübe geçmesi, transfer.

AKSAKAL

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Ermiş, evliya. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.

AMAÇLAMAK

Bir amaca ulaşmayı istemek, istihdaf etmek.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

AMERİKANİST

Amerikan tarihi ve kültürü ile uğraşan bilimci.

ALDATMAK

Beklenmedik bir davranışla yanıltmak. Oyalamak, avutmak. Ayartmak, kötü yola sürüklemek, baştan çıkarmak, iğfal etmek. Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak. Karı ve kocadan biri eşine sadakatsizlik etmek, ihanet etmek. Yalan söylemek. Bir şeyin görünürdeki durumu, o şeyin niteliği bakımından yanlış bir kanı vermek. Birine verilen sözü tutmamak.

ALMAÇ

Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

AKNE

Yağ bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce.

AMAÇLAMA

Amaçlamak işi, istihdaf.

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.

ALTAYİSTİK

Altay grubuna giren Türk, Moğol, Mançu-Tunguz, Japon ve Korelilerin dil, edebiyat, kültür ve tarihleriyle uğraşan bilim dalı.

ALÇAKÇA

Oldukça alçak. (alça'kça) Alçak, aşağılık kimselere yaraşırcasına, sefihane.

AKÜMÜLATÖR

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü.

AÇIMLAMA

Açımlamak işi, teşrih, şerh.

AĞIZLIK

Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. Kuyu bileziği. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılmış olan kapak. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm. Huni. Bir şeyin başladığı yer. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.

AKROSTİŞ

Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ALKOLÖLÇER

Sıvılardaki alkol oranını ölçmeye yarayan cihaz, alkolmetre. İçilen alkol miktarını ölçmeye yarayan araç, alkolmetre.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük