İET ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "iet" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. iet ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu iet ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde iet olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İET

Et.

  -   -   -  

Anlamında İET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GARGAN

Lavandula stoechas, Labietse.

LİDOKAİN

Kimyaca N-dietilaminoasetil-2, 6-ksilidin hidroklorür olarak bilinen amit yapılı bir yerel anestezik.

KERAFİLOSEL

Paries ungulae'nin iç yüzünde gelişen ve corium parietis'e basınç yapan korneal üreme, keratoma.

MAUN

Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras'ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni). Bu ağacın parlak kırmızımtırak renkte, sert ve iyi cilalanan kerestesi. Bu keresteden yapılan.

NOHUT

Baklagillerden, ana yurdu Akdeniz kıyıları olan, birleşik telek yapraklı, çiçekleri sarımtırak renkte, tanesi baklamsı bir bitki (Cicer arietinum). Bu bitkinin bol nişastalı, yuvarlak tanesi.

RAMİ

Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea). Bu bitkinin dokumacılıkta kullanılan lifi.

HALOTEN

Klorlanmış polietilenin ticari adı.

DES

Deste. El. Denizyolu taşımacılığında malın dışsatımcı tarafından dışalımcıya adı belirtilen varış limanında gemi bordasında, gümrük vergileri ödenmemiş olarak yapılan teslim biçimi. Dietilstilbestrol.

BLATTA

Blattidae ailesinde bulunan, geçmişte kurutulmuş gövdeleri diüretik olarak kullanılan, Raillietina madagascariensis ve Gongylonema pulchrum gibi helmintlere ara konaklık yapan hamam böceği cinsi.

ŞARKI

Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi. Divan edebiyatında, bestelenmek için dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan şiir biçimi. Klasik Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara nağmesi olan parça. Ezgi, müzik parçası, melodi, liet.

ELTEKS

Yüksek yoğunluktaki polietilenle alkaten karışımlı yüzdürücü.

DESFLURAN

Yapısında flor bulunan, dietil eter yapılı bir uçucu anestezik.

HDPE

Yüksek yoğunluklu polietilen'in kısa yazılışı.

BETOKSİKAİN

Amino-3-butoksi-4-benzildietilamino-etoksi-ethenol klorhidrat bileşiminde beyaz kristalize olan ve yerel anestezik olarak kullanılan bir bileşik.

LEİSHMANİA

Trypanosomatidae ailesinde insanlar için patojenik olan kimi türleri içeren kamçılı protozoon cinsi. Bu cinste bulunan türlerin yaşam sikluslarında amastigot ve promastigot evreleri bulunmaktadır. Enzimatik çalışmalar sonucunda bu cins Leishmania Leishmania ve Leishmania Viannia olmak üzere iki alt cinse ayrılmıştır. Leishmania Leishmania alt cinsinde L. aethiopica, L. arabica, L. donovani, L. enrietti, L. gerbilli, L. hertigi, L. infantum, L. major, L. mexicana ve L. tropica, Leishmania Viannia alt cinsinde ise L. braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi ve L. shawi türleri bulunmaktadır.

DESİDUA

İmplantasyonda endometriyumun bağ doku hücrelerinin değişikliğe uğramasıyla ortaya çıkan, iri ve yuvarlak hücreli, desidua bazalis, desidua kapsularis ve desidua parietalis olmak üzere üç kısmı içeren yapı. Düşen, dökülen, geçici.

VİETNAMLI

Vietnam halkından olan kimse.

ALKATEN

Düşük yoğunluktaki polietilenden yapılan yüzdürücü.

DİONYSOS

Yunan mitolojisinde Tanrı: Zeus ile Semele'nin oğlu; nereden geldiği kesin olarak bilinmiyor. Kimi Trakya'dan, kimi Anadolu'dan, Yunanistan'a geldiğini söyler, (bk. Euripides: "bakkar'lar") Bu Yunan Tanrısı, doğa yenileyicisi ve yaşamın simgesi olan şarap Tanrısı - Dionysos'un karşıtı Apollon Tanrısı olur. Dionysos'un simgesi Anlos'dur (nefesli alet). Apollon'un simgesi Lyro'dır (telli alet). Bu iki Tanrıdan gelen karşıtlı sanat akımları üzerinde Nietsche'nin tiyatro için çok önemli olan bir kitabı vardır: "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" (Müziğin ruhundan tragedyanın doğuşu).

MEZORKİYUM

Cavum vaginale'nin parietal yaprağıyla er bezini saran viseral yaprağını birleştiren karın zarı orijinli seröz çift bağ. Embriyonel devrede testis'in asıcı bağı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük