İDİYOGRAM Nedir?

İDİYOGRAM kelimesi ilk harfi İ ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında i sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi d , üçüncü harfi i , dördüncü harfi y , beşinci harfi o , altıncı harfi g , yedinci harfi r , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi m şeklindedir. Başı i sonu m olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İDİYOGRAM anlamı

Bir bireyin karakteristik kromozom yapısının diyagram olarak ifadesi. Kromozomların boyları, uzun ve kısa kollarının birbirine oranı, sentromerin yeri, kromozom bantları gibi özellikler kullanılarak hazırlanır. Karyogram.

İDİYOGRAM hakkında bilgiler

İDİYOGRAM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.