İDAREİMASLAHAT Nedir?

İDAREİMASLAHAT kelimesi ilk harfi İ ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında i sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi d , üçüncü harfi a , dördüncü harfi r , beşinci harfi e , altıncı harfi i , yedinci harfi m , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi h , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi t şeklindedir. Başı i sonu t olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İDAREİMASLAHAT anlamı

Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma. İşi oluruna bırakma.

İDAREİMASLAHAT hakkında bilgiler

İDAREİMASLAHAT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük