İA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ia" olan, toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. ia ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ia ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ia olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

İADEİZİYARET

11 harfli kelimeler

İADEİİTİBAR

10 harfli kelimeler

İATROFİZİK

9 harfli kelimeler

İATROKEMİ

7 harfli kelimeler

İADESİZ

6 harfli kelimeler

İADELİ

4 harfli kelimeler

İADE, İANE, İARE, İAŞE

3 harfli kelimeler

İAH

Bazı kelimelerin anlamları

İAH

Hayır, değil.

İADEİZİYARET

Daha önce yapılmış olan ziyarete ziyaretle karşılık verme.

İADE

Alınmış bir şeyi geri verme. Karşılıklı olarak yapma, mukabele etme. İadeli. Verilen bir şeyi almayarak geri çevirme, reddetme.

İATROKEMİ

Hastalıkların ve fonksiyon bozukluklarının vücuttaki kimyasal değişimlerden kaynaklandığını ileri süren görüş.

İADEİİTİBAR

Yitirilen saygınlığı yeniden elde etme.

İADELİ

İadeli taahhütlü. Divan edebiyatında her beytin son sözünü sonraki beytin ilk sözü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı, iade.

İADESİZ

İadesi olmayan.

İATROFİZİK

Canlı organizmanın makine gibi kabul edildiği ve hastalıkların ve fonksiyon bozukluklarının mekanik yollarla açıklanmaya çalışıldığı görüş.

İAŞE

Yedirip içirme, besleme, bakma.

İANE

Yardım.

İARE

Eğreti, ödünç. Eğreti verme, ödünç verme.