Sonu İ ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "i" olan 9 harfli toplam 1310 adet kelime bulundu. Sonu i harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında i harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TETRAZOMİ

Belirli bir kromozomun dört kopyasının bulunması.

MAMMOTOMİ

Meme ampütasyonu.

POLİDONTİ

Doğuştan çok sayıda dişin olması.

TURNADİLİ

Uzun taneli bir çeşit buğday.

İBRAHİMLİ

Gaziantep şehri, ŞehitKâmil ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. İçel kenti, Mut ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kastamonu şehrinde, Akkaya nahiyesine bağlı bir yer.

DİNAMİTÇİ

Dinamit üreten, satan veya patlatılma işinde çalışan kimse.

GÜLMECELİ

İçinde gülmece nitelikleri bulunan (yazı, karikatür vb.), mizahi.

TEZKERECİ

Askerlik ödevini tamamlamış, terhis olmuş er. Tezkere yazarı. Dava özetlerini yazan görevli.

PANATROFİ

Tüm vücut dokularının küçülmesi. Organizmada tüm doku ve oluşumları tutan ileri derecede zayıflama ve bitkinlikle belirgindir.

AMMONYEMİ

Kanda amonyak veya amonyak bileşiklerinin bulunuşu.

CÜNÜTSEVİ

Bataklık.

OSTEOTOMİ

Kemiği kesme ameliyatı.

SANDVİÇÇİ

Sandviç yapan ve satan kimse.

KESİNTİLİ

Ara verilerek yapılan. Kesintisi olan (para).

PROSPERMİ

Erken boşalma.

DENETİMCİ

Denetim işini yapan kimse.

MİKROTOMİ

Mikroskopta incelemek üzere doku ve benzerleri şeyleri ince kesitlere kesme olayı. Dokudan mikroskobik muayene için kesitler alma.

YEŞİLİMSİ

Rengi yeşili andıran, yeşile benzeyen, yeşilimtırak.

BİTİŞİKLİ

Osmanlı abecesine göre bitişik harfle yazılan (dize, tümce). Karşıtı bk. kesikli.

GÖÇEREVLİ

Çadırla yer yer gezen, göçebe hayatı yaşayan insanlar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük