Sonu İ ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "i" olan 3 harfli toplam 78 adet kelime bulundu. Sonu i harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında i harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DAİ

Çok dindar olan Alevi. ). Dua eden, duacı. Davet eden, çağıran.

ABİ

Ağabey. Ağabey, büyük erkek kardeş. Ağabey - abisini.

OLİ

Ölü, ceset.

EPİ

Epeyce. Epey, bir hayli. Çokça. Yunanca bir yapının diğerinin üzerinde olduğunu gösteren ön ek. Üstünde, üzerinde, üstte.

ADİ

Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan. Bayağı. Aşağılık, alçak.

İDİ

Güç, kuvvet. Sahip.

ACİ

Kimsesiz, başıboş çocuk. Acı.

İNİ

Kayınbirader. Kocanın kızkardeşi, görümce. Şaşma bildirir ünlem. Aşağısama, onur kırma. Onu (III. teklik şahıs zamiri yükleme hâli). İşte. Küçük kardeş. İnilti.

ERİ

Yazma, yemeni, başörtüsü.

İĞİ

Çok tatlı olan, bal ve benzerleri şeyler.

ÖZİ

Kendi.

Yİİ

Yeni, karşılığı yini.

EÇİ

Büyük kardeş, ağabey.

İGİ

İyi.

ÖRİ

Kendir kıvratma aleti.

ALİ

Yüce, yüksek. "Kurnazca ve haince düzen" anlamında Ali Cengiz oyunu, "çok zorba" anlamında Ali kıran baş kesen, "bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek" anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz.

TRİ

" Üç " sayısını belirten ön ek. Üç. Üçlü. Üç defa.

EMİ

Amca. Emmi, amca.

DEİ

Diye.

İYİ

İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Yerinde, uygun. Bol, çok, aşırı. Doğru olan. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. Esen, sağlıklı. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde. Yeterli, yetecek miktarda olan.