Sonu İ ile biten 2 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "i" olan 2 harfli toplam 14 adet kelime bulundu. Sonu i harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında i harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

Üzüntü, şaşma bildiren ünlem. ünlemler.

Su birikintisi. Yağ. (Çince) Çin edebiyatında mesellere ve iğretilemelere (istiarelere) dayanan şiir türü.

Bir tören sırasında, askerleri bir araya toplamak, törenin başladığını bildirmek vb. amaçlarla çalınan borazanın çıkardığı tiz ses. Titan elementinin simgesi.

Ki. Girmek. Kız.

Gam dizisinde la ile do arasındaki ses. Silisyum elementinin simgesi. Bu sesi gösteren nota işareti.

Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti.

Şİ

Şey. Şey (bk. şe, şey).

Ne?. Onu (III. teklik şahıs zamiri yükleme hâli). Nikel elementinin simgesi.

Hayır. Atı sürme ünlemi (deh! gibi).

Bir. Beğenmemezlik ve pişmanlık anlatır. Bir (bk. bir). Bir, 1. Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. İki, çift. Bizmut elementinin simgesi.

Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz. "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz. Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz. İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz. Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatan bir söz. Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki gibi. İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir söz.

Ğİ

Kız.

Lityum elementinin simgesi.

Evet, doğru. Buyur. Hi!.