Sonu İ ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "i" olan 16 harfli toplam 71 adet kelime bulundu. Sonu i harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında i harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ELEKTRORADYOLOJİ

Hastalıkların tanı ve tedavi edilmesinde elektrik ışınlarının uygulanmasını öngören tıp dalı.

YUKARIBEYLERBEYİ

Gaziantep şehri, ŞehitKâmil ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SİKLEROKRONOLOJİ

Bir organizmanın geçmiş tarihiyle ilgili olarak otolit, pul ve iskelet gibi kalkersi yapılarını inceleyen bilim.

AGAMAGLOBULİNEMİ

Gamaglobulin düzeyinin düşmesi. Kanda antikorların veya immünoglobulinlerin tamamen yokluğu veya çok az bulunması. Özellikle, yeni doğmuş ve süt emmemiş hayvanlar için geçerlidir.

PSİKOFARMAKOLOJİ

İlaçlarla psişik değişiklikler arasındaki ilişkiyi inceleyen farmakoloji dalı.

STARLİNGHİPOTEZİ

Starling yasası.

MUNROMİKROAPSESİ

Stratum korneumun içerisinde veya altında nötrofillerin toplanması sonucu biçimlenen küçük odak.

LİMBURGERPEYNİRİ

Keskin koku ve aroması olan bir tür yumuşak beyaz peynir.

HİPERKALSİTONEMİ

Kanda kalsitonin hormonu artışı.

HEMOGLOBİNOMETRİ

Kandaki hemoglobin miktarının belirlenmesi işlemi.

BAKTERİYOTOKSEMİ

Bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan zehirlenme.

DİVERTİKÜLEKTOMİ

Divertikülün ameliyatla çıkarılması.

GASTROENTEROLOJİ

Sindirim bilimi. Hastanelerde sindirim organları hastalıklarının incelendiği, tedavi edildiği bölüm.

PALEOKLİMATOLOJİ

Geçmiş çağların iklim şartlarını inceleyen bilim dalı.

RAGAMUFFİNKEDİSİ

Amerika'dan köken alan, muhtemelen vahşi kedilerin Burmese ve Birman ırkı kedilerle birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, yüzünde siyamlar gibi siyah veya kahve maske bulunabilen, kulak çevreleri koyu çizgilerle çevrili, tüyleri yumuşak, sık, ipeksi, pelüşe benzeyen ve baş bölgesinde yele şeklini almış, rengi genellikle tek renkli, mühürlü, tekir, kaplumbağa deseni, vaşak ve vizon, renkleri farklı olmasına rağmen gözleri genellikle parlak ve derin mavi renkli, kuyruğu uzun ve kuş tüyü görünümünde bol tüyle kaplı, ergenliğe geçişleri diğer kedilere göre daha yavaş, uysal, sıcakkanlı, sevecen, yarı uzun tüylü kedi ırkı.

PERİKARDİYEKTOMİ

Kalp kesesinin bir bölümünün cerrahi işlemle uzaklaştırılması.

KRONOAMPEROMETRİ

Çalışma elektrot potansiyelinin ani olarak değiştirilip uygulanan sabit potansiyelde (normal polorografide plato bölgesi) akım değişiminin zamana karşı ölçüldüğü ve akım-zaman ilişkisinin gözlendiği bir elektroanalitik teknik. Ölçümler milisaniye mertebesinde yapılır. Kinetik amaçlı kullanılır.

HODGKİNHÜCRELERİ

Sternberg dev hücreleri.

HİPOEPİNEFRİNEMİ

Kandaki epinefrin miktarının anormal derecede azalması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük