Sonu İ ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "i" olan 16 harfli toplam 71 adet kelime bulundu. Sonu i harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında i harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PARATİROİDEKTOMİ

Paratiroit bezlerinin ameliyatla çıkartılması.

YUKARIBEYLERBEYİ

Gaziantep şehri, ŞehitKâmil ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ELEKTRORADYOLOJİ

Hastalıkların tanı ve tedavi edilmesinde elektrik ışınlarının uygulanmasını öngören tıp dalı.

KRONOFARMAKOLOJİ

İlaç etkisinin gün içi ritme göre değişmesini inceleyen farmakoloji alt dalı.

ELEKTROMETALÜRJİ

Metalürji ürünlerinin elde edilmesinde ve arıtılmasında termik elektriğin ısı ve elektroliz özelliklerinin kullanılması. Elektrikle ısıtma olaylarından yararlanılarak yapılmış olan ve madenlere uygulanan termik işlemlerin hepsi.

İLYASAĞAÇİFTLİĞİ

Çanakkale ili, Çan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HİPERGUANİDİNEMİ

Kanda guanidinin aşırı miktarda bulunması.

GASTROENTEROLOJİ

Sindirim bilimi. Hastanelerde sindirim organları hastalıklarının incelendiği, tedavi edildiği bölüm.

AŞAĞIİHSANGAZİLİ

Kırıkkale ilinde, Delice ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

GASTROENTEROPATİ

Mide-bağırsak hastalıklarının genel adı.

BAKTERİYOTOKSEMİ

Bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan zehirlenme.

TAVUSKELEBEKLERİ

En büyük, en güzel kelebek türlerini içine alan ve tırtıl çağında yaprakla beslenen pulkanatlılar familyası.

GAMMAGLOBÜLİNEMİ

Kanda gamaglobülin bulunması.

RAGAMUFFİNKEDİSİ

Amerika'dan köken alan, muhtemelen vahşi kedilerin Burmese ve Birman ırkı kedilerle birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, yüzünde siyamlar gibi siyah veya kahve maske bulunabilen, kulak çevreleri koyu çizgilerle çevrili, tüyleri yumuşak, sık, ipeksi, pelüşe benzeyen ve baş bölgesinde yele şeklini almış, rengi genellikle tek renkli, mühürlü, tekir, kaplumbağa deseni, vaşak ve vizon, renkleri farklı olmasına rağmen gözleri genellikle parlak ve derin mavi renkli, kuyruğu uzun ve kuş tüyü görünümünde bol tüyle kaplı, ergenliğe geçişleri diğer kedilere göre daha yavaş, uysal, sıcakkanlı, sevecen, yarı uzun tüylü kedi ırkı.

PSÖDOPOLİGLOBULİ

Semptomatik poliglobuli.

HİPOAMİNOASİTEMİ

Kanda normalden daha az miktarda aminoasit olması.

HİPOEPİNEFRİNEMİ

Kandaki epinefrin miktarının anormal derecede azalması.

LEPTOMENİNGOPATİ

Beyin zarları hastalığı.

PALEOKLİMATOLOJİ

Geçmiş çağların iklim şartlarını inceleyen bilim dalı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük