Sonu İ ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "i" olan 15 harfli toplam 91 adet kelime bulundu. Sonu i harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında i harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ULTRASONOTERAPİ

Ultrasonla yapılan tedavi.

IŞILDAYIKBÖCEĞİ

Ateşböceği.

YENİYAPANŞEYHLİ

Ankara şehrinde, Balâ ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

PNÖMOARTROGRAFİ

Eklem boşluğuna hava verilmesinden sonra görüntü alınması.

EKOKARDİYOGRAFİ

Kalp ultrasonografisi.

MERCİMEKÇÖMLEĞİ

Karnı dar, uzun bir çeşit avanos çömleği.

HİPERARJİNİNEMİ

Kanda arjinin düzeyinin yükselmesi.

TERMOGRAVİMETRİ

Kontrollü ısıtma programına tabi tutulan bir numunenin kütlesinin sıcaklıkla değişiminin ölçüldüğü ve grafiğe geçirildiği bir teknik.

ARİTENOİDEKTOMİ

Yapısı bozulmuş olan ibriksi kıkırdağın ameliyatla uzaklaştırılması.

NÖROFARMAKOLOJİ

İlaçların sinir sistemi üzerine olan etkilerini inceleyen farmakoloji alt dalı.

YEYUNUİLEUSTOMİ

Boş bağırsakla kıvrım bağırsak arasında ağız ağıza dikmek suretiyle geçit oluşturma.

GRANÜLOSİTOPENİ

Agranülositozis.

SAKAGUCHİDENEYİ

Guanidin türevlerinin ve özellikle arjinin aminoasidinin varlığını belirlemek amacıyla yapılan deney.

CHİHUAHUAKÖPEĞİ

Şivava köpeği.

KİTAPLIKBİLİMCİ

Kitaplıklarda her türlü işin yürütülmesini sağlayan, kitaplıkbilim öğrenimi görmüş kişi.

KUTLUBEYDEMİRCİ

Bartın şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

RADYOSTEROSKOPİ

Herhangi bir organın X ışınları aracılığıyla üç boyutlu görüntüsünün ekran üzerinde incelenmesi.

PNÖMORADYOGRAFİ

Herhangi bir boşluğa hava verilmesinden sonra görüntü alınması.

ELEKTROBİYOLOJİ

Canlılarda görülen elektrik olaylarını inceleyen bilim.

ZEKİMÜRENGÖBEĞİ

Kadın süeteri üzerine yapılan bir süs. (Yalvaç Isparta).