Sonu İ ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "i" olan 12 harfli toplam 419 adet kelime bulundu. Sonu i harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında i harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇOBANSÜZGECİ

Yoğurt otu.

SARAYKAŞMİRİ

Bir çeşit ipekli kumaş.

MİKROEKONOMİ

Ekonomik etkinlikleri ve hesapların kapsayabileceği nicelikleri inceleyen ekonomi dalı.

ENDOPOLİGENİ

Ana hücre içerisindeyken, her birisi kendi zarıyla çevrili kız hücrelerin oluşumu.

MONOSİTOPENİ

Kanda monositlerin azalması. Kanda monosit sayısının azalması.

KARŞIYENİMLİ

Karşıyenim özelliği taşıyan.

YAĞŞAGALELLİ

Güldürücü, eğlendirici kişi.

ÇENTİKLEYİCİ

Çentik yapmakta kullanılan aygıt.

RENKÖNLEYİEİ

Ters bağdaşımda, dalgalıktan gelen ya da almaçta oluşan parazitlerin, renk eşlemesi imi olmadığı vakit istenmeyen renge yol açmaması için, bu imlere ayrılan yükselteçleri çalıştırmayan düzen.

AEROBİYOLOJİ

Havada taşınan organizmaları inceleyen bilim dalı.

ÜRETEROGRAFİ

Kontrast maddenin üretere geçişinden sonra görüntü alınması.

AMERİKANVARİ

Amerikalıya yakışan bir biçimde, Amerikalı gibi.

SİRİNGOBULBİ

Medulla oblangata ve ponsta sıvıyla dolu boşlukların bulunması.

PİLOROPLASTİ

Pilorustaki bozukluğun ameliyatla düzeltilmesi.

PEKİŞTİRMELİ

Pekiştirilmiş olan.

MEHMETÇELEBİ

Kastamonu şehri, Azdavay ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KÜÇÜKPİRVELİ

Kars ili, Başgedikler nahiyesine bağlı bir bölge.

SAZDEĞİRMENİ

Çorum ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

HİPERKALSEMİ

Kanda aşırı kalsiyum bulunması, kalsemi. Parathormonun aşırı salınımıyla kemik dokudan kana kalsiyum verilmesi sonucu plazma kalsiyum seviyesinin aşırı artışı, kalsemi, hiperkalsinemi.

DAKTİLOGRAFİ

Yazı makinesi ile yazı yazma işi.