Sonu İ ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "i" olan 10 harfli toplam 867 adet kelime bulundu. Sonu i harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında i harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HARİCİYECİ

Dış siyaset ile uğraşan meslek adamı. Cerrah.

ZELLENGADİ

Nergis.

ADALEYLEĞİ

Uzun, biçimsiz nesneler için.

PALİNOLOJİ

Bitkilerdeki polenlerin yapısal özelliklerini inceleyen bilim dalı. Sporlar ve polenler ile ilgili bilim dalı. Bitkilerdeki polenlerin yapısal özelliklerini inceleyen bilim dalı.

SERVERGAZİ

Denizli kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

LEPİDOLOJİ

Canlıların pullarını inceleyen bilim dalı.

MEYMENETLİ

Uğurlu.

YİNELEMELİ

Tekrarlı.

KLOROMETRİ

Klorölçer.

NAKLİYYECİ

taşıyıcı.

HALBUSANKİ

Hâlbuki.

MASOTERAPİ

Masaj tedavisi.

ŞAHNİŞİNLİ

Şahnişini olan.

SIĞINMAEVİ

Korunmaya muhtaç kişilerin barındırıldıkları yer.

İYODOMETRİ

Standart iyot çözeltisi ve standart sodyum tiyosülfat çözeltisi ile yapılan volumetrik analiz. Nişasta indikatör olarak kullanılır. Halojenler, hidrojen sülfür, kükürt dioksit, arsenik tuzları, mangan dioksit, demir II tuzları, vs. tayininde kullanılır.

HEPATORAFİ

Karaciğerdeki yırtık veya kesiğin dikilmesi.

FÜTÜROLOJİ

Gelecek bilimi.

SİĞNEBİTTİ

Saklambaç oyunu.

TİMSİRİKLİ

Yemek beğenmeyen, titiz : Timsirikliğin luzumu yok yiyeceksen ye.

YÜRÜKÇEPNİ

Bilecik şehri, Bozüyük ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.