İ ile başlayan 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 9 harfli toplam 540 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İNCELEMEK

Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenli bir biçimde anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek.

İSTEMİHAN

Göktürk Devletinin kurucusu Bumin Kağan'ın kardeşi olan Türk hakanı.

İHTİYOLİT

Bir balığın tamamının veya bir kısmının fosili.

İNZİLOĞLU

Kırıkkale şehrinde, Keskin ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

İTİLTMEYH

Bilemek, keskinletmek.

İNKLÜZYON

Hücre içinde bulunan mikrozom, virüs, pigment granülleri, yağ damlacıkları gibi cisimler. Etrafı kapsül, zar benzeri bir yapıyla çevrilme; başka bir şey içine hapsolunma, içine alma veya girme. Kalıntı. Sitoplazmada depolanmış besin maddeleri, salgı maddeleri ve renk maddelerinden oluşan cansız yapılar.

İKİNCİLİK

İkinci olma durumu.

İRDELENME

İrdelenmek işi.

İKİZLEMEK

Tarlayı iki kez sürmek, aktarmak. İkiz doğurmak. Koyun ya da ineği iki kez sağmak. Kavun ve karpuz tohumu filizlenmek.

İNCELTİCİ

Boyaların ve verniklerin yoğunluğunu azaltmak ve uygulama kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılan uçucu sıvı, tiner.

İKİLEMSİZ

İkilemi olmayan.

İBADETGAH

Tapınak.

İNORGANİK

Cansız olan. Organik olmayan, anorganik. Organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen hastalık. Hücrelerin cansız bölümleri.

İNFLEKSUS

Kavis, büklüm, kıvrım.

İZOMERLİK

Aynı element bileşimine sahip olmasına rağmen, farklı yapılara sahip kimyasal bileşiklerdeki olay.

İLAÇLAMAK

İlaç sürmek. Mikroplardan arındırmak, zararlı böceklerden korunmak amacıyla ilaç püskürtmek veya sıkmak.

İNCELEŞME

Yunancada olduğu gibi, kelime başında bulunan sert soluğun yumuşak bir vasıf alması.

İLDİRAMAK

Parlayıp parlayıp sönmek.

İNDİRİLME

İndirilmek işi.

İLİMANNIH

Ilık (hava için).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük