İ ile başlayan 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 9 harfli toplam 540 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İSPİRTOLU

İspirtosu olan.

İSLİBUDAK

Sakızlı çam odunu.

İLERLEBET

İlelebet.

İNCELEMEK

Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenli bir biçimde anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek.

İÇDAĞLAMA

Metallerin içyapılarını gözetlemek ereğiyle, yeğnik olarak yapılan dağlama.

İLİNEKSEL

İlinekle ilgili olan, özle ilgili olmayan.

İĞRENÇLİK

İğrenç olma durumu.

İNSÜLİNOM

Pankreasta Langerhans adacıkları epitelinden gelişen iyicil ve işlevsel tümör, Langerhans adacıkları adenomu.

İTİNALICA

İtinalı bir biçimde.

İÇEBİLMEK

İçme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İHTİRASLI

Aşırı istekli. Tutkulu.

İMAMBAKIR

Şanlıurfa şehri, Harran ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

İÇDENETİR

Güvenlik amacıyla bina girişlerinde bulunan, bedendeki veya çantaların içindeki silah, bıçak vb. tehlikeli eşyaların belirlenmesini sağlayan aygıt.

İMMÜNOJEN

İmmün cevabı uyaran herhangi bir madde veya bağışık yanıta neden olan herhangi bir mikroorganizma. Antijen.

İĞNELEMEK

İğne ile tutturmak. Üstü kapalı olarak onur kırıcı, üzüntü verici söz söylemek.

İNANIRLIK

İnanılabilir bir şeyin niteliği. İnanma eğilimi.

İNCEYANIŞ

Çullarda ince ipten yapılmış desenler. (Saçıkara İslahiye Gaziantep).

İSTEMİHAN

Göktürk Devletinin kurucusu Bumin Kağan'ın kardeşi olan Türk hakanı.

İĞNECİLİK

İğnecinin yaptığı iş.

İSCEHİSAR

Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük