İ ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 4 harfli toplam 381 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İVGİ

Ağaç oymaya yarar kesici araç.

İĞİT

Yiğit, genç.

İLEK

İncirin döllenmesini sağlayan sinek. Baba incir, erkek incir. Zayıf, cansız.

İNSU

İçel ilinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

İSAN

Kağnı dingili. İnsan, bk. isan. İnsan. İnsan, karşılığı is.

İFNA

Yok etme. Tüketme.

İZAA

yitirme.

İYİT

Delikanlı, yiğit.

İŞDE

İşte.

İÇLİ

İçi dolu (taneli sebze veya kuru yemiş). Kolay duygulanıp incinen, duygulu, hisli. Duygulandıran, etkili.

İNGİ

Nezle. inme hastalığı. İnme.

İRCA

Eski biçimine sokma, çevirme. İndirgeme. Döndürme.

İREP

Hastalık, dert.

İLEŞ

Leş. Leş (Kuşu). Derinin iç kısmı ve iç kısmının kazındıktan sonraki durumu. (Yalvaç Isparta; Bor Niğde).

İŞTE

Bir şey gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahacık. Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılan bir söz. Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir.

İFŞA

Gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma.

İŞEK

Bir yaşında koyun. Yeni kuzulayacak koyun. Kurt, çakal ve benzerleri hayvanların barındığı ıssız ve açıklık yerlerdeki küçük tepecik. Sidik. Eşek.

İSİK

Hiç durmadan gülen kimse: Bu kadar da gülünür mü, ammada isikmişin be. Az, eksik. Sıcaktan, terden yüzde meydana gelen küçük, kırmızı sivilceler. Sıcağın etkisiyle sararmış buğday. Kapı. Çukur.

İZOT

Kırmızı biber.

İĞDE

İğdegillerden, kokulu, sarı çiçekleri olan, çalı biçiminde bir ağaç (Elaeagnus). Bu ağacın zeytin biçiminde, kabuğu kırmızıya çalan sarı renkte, beyaz unlu, tadı mayhoş yemişi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük