İ ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 16 harfli toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İLİŞTİRİLEBİLMEK

İliştirilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İSİMLENDİREBİLME

Adlandırabilme.

İSİMLENDİRİVERME

İsimlendirivermek işi.

İŞARETLEYEBİLMEK

İşaretleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İKTİDARSIZLAŞMAK

İktidarsız duruma gelmek.

İDAREİMASLAHATÇI

Bir işi sağlam bir temele oturtmadan o günün şartlarına göre yapan kimse. İşi oluruna bırakan kimse.

İHTİYOHEMOTOKSİN

Bazı balıkların kanında bulunan zehir.

İNSANMERKEZCİLİK

İnsanı evrenin merkezi sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinî nitelikli öğreti, insaniçincilik, antroposantrizm.

İLYASAĞAÇİFTLİĞİ

Çanakkale ili, Çan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

İPLİKBOYNUZLULAR

Gövdeleriyle birlikte bütün vücut parçaları ince uzun yapılışta olan çiftekanatlılar topluluğu. a. bk. sivrisinekler.

İSTANBULKİLİSESİ

Otuz kiloluk bir ölçek. (Yenikent Aksaray Niğde).

İHTİYOSPORİDİYUM

Balıklarda iç enfeksiyonlara neden olan bir mantar cinsi, ihtiyofonus.

İLGİLENDİREBİLME

İlgilendirebilmek işi.

İMİDAZOLETİLAMİN

Histidinden türeyen kan basıncını düşüren bir amin.. Histamin.

İMKANSIZLAŞTIRMA

Olanaksızlaştırmak işi.

İMZALATILABİLMEK

İmzalatılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

İYİLEŞTİRMECİLİK

Toplumsal yaşayışın hangi bölümünde olursa olsun istenilen değişme ve gelişmelerin, devrimsel girişimler yerine birbirini izleyen ve yavaş yavaş uygulanan düzeltici önlemlerle gerçekleşebileceğini ileri süren görüş.

İMMÜNOFLÜORESANS

Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, flüoresan boyalar ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek flüoresan ışıkta inceleme tekniği.

İYİLEŞTİREBİLMEK

İyileştirme imkânı veya olasılığı bulunmak. İyileşmesinde etkili olmak. İyileşmesine gücü yetmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük