İ ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 15 harfli toplam 32 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İNSANBİÇİMCİLİK

Yüce varlıkları ve tanrıları insan biçiminde tasarımlayan; insana benzer yetenek, tutum ve davranışlarla niteleyen görüş. İnsansal olmayan nesnelerde, özellikle Tanrılarda, insan özellikleri görme biçimindeki görüş. bk. doğaya tapma. İnsanlara özgü olan özellikleri tanrılara, hayvanlara ve cansız nesnelere verme. İnsanın özelliklerini Tanrı'ya (tanrılara), doğanın dış güçlerine ve benzerleri aktararak bunları insan biçiminde tasarlayan görüş. İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara yüklenmesi durumu, antropomorfizm.

İYİLİKBİLMEZLİK

İyilikbilmez olma durumu.

İNSANCOĞRAFYASI

Toplumlar ya da bireyler ile doğal çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri incelemeyi amaçlayan, "Doğa insanın elleri arasında bir kil parçasıdır." görüşünü savunan toplumbilim akımı.

İHTİYOFİTİRİYOZ

Beyaz benek hastalığı.

İNSANBİLİMCİLİK

İnsanı doğanın en üstün ürünü sayan, insanın bütün özel yönlerini ve niteliklerini onun doğal kökenleri ile açıklayan düşünce akımı.

İMMÜNOFLÜORESAN

Flüoresan boyayla işaretlenmiş antijen veya antikorun temasa getirildiği dokudaki antikor veya antijenle oluşturduğu antijen-antikor reaksiyonunun flüoresan mikroskopta izlenmesi esasına dayalı, spesifik antijeni belirleme yöntemi.

İLETKENLİKÖLÇÜM

Elektrolit çözeltilerinin iletkenliklerini ölçerek çeşitli yollardan özdek niceliğini belirleme.

İSPRİTİZMACILIK

Ruhun ölmediğine inanan, gereğinde ölülerin ruhlarıyla ilişki kurulabileceğini ileri süren inanış.

İNTERKONEKSİYON

Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma.

İRİDOSİKLEKTOMİ

İrisle birlikte hemen yanındaki corpus ciliare'nin bir kısmının uzaklaştırılması.

İYİLEŞTİREBİLME

İyileştirebilmek işi.

İTİBARSIZLAŞMAK

İtibarsız duruma gelmek, saygınlığını, değerini yitirmek.

İSPATLAYABİLMEK

Kanıtlayabilmek.

İNSANİYETSİZLİK

İnsaniyetsiz olma durumu.

İSTİFLEYEBİLMEK

İstifleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İSİMLENDİRİLMEK

Adlandırılmak.

İMPARATORİÇELİK

İmparatoriçe olma durumu.

İMMÜNOMODÜLATÖR

İmmunolojik durumları ve immünopatolojik reaksiyonları istenilen etkinlik düzeyine getiren ilaç.

İŞARETLEYEBİLME

İşaretleyebilmek işi.

İLETKENLİKÖLÇER

Elektriksel iletkenliği ölçen ve ölçeğinde iletkenliği ohm biriminde gösteren aygıt.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük