İ ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 15 harfli toplam 32 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İSPATLAYABİLMEK

Kanıtlayabilmek.

İNTERKONEKSİYON

Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma.

İKTİDARSIZLAŞMA

İktidarsızlaşmak durumu.

İSTİFLEYEBİLMEK

İstifleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İNDİRGEYEBİLMEK

İndirgeme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İMMÜNOFLÜORESAN

Flüoresan boyayla işaretlenmiş antijen veya antikorun temasa getirildiği dokudaki antikor veya antijenle oluşturduğu antijen-antikor reaksiyonunun flüoresan mikroskopta izlenmesi esasına dayalı, spesifik antijeni belirleme yöntemi.

İYİLEŞTİREBİLME

İyileştirebilmek işi.

İLİŞTİRİLEBİLME

İliştirilebilmek işi.

İLETKENLİKÖLÇER

Elektriksel iletkenliği ölçen ve ölçeğinde iletkenliği ohm biriminde gösteren aygıt.

İRİDOSİKLEKTOMİ

İrisle birlikte hemen yanındaki corpus ciliare'nin bir kısmının uzaklaştırılması.

İNTERSEKSÜALİTE

İki cinslilik.

İŞARETLEYEBİLME

İşaretleyebilmek işi.

İSİMLENDİRİLMEK

Adlandırılmak.

İMMÜNOSİTOKİMYA

Hücrelerdeki antijenleri özel antikorlarla işaretleyerek immünoflüoresan mikroskobunda inceleme ya da elektronca yoğun bir madde ile beraber antikorlarla işaretleyerek elektron mikroskobunda inceleme tekniği.

İNSANİYETSİZLİK

İnsaniyetsiz olma durumu.

İHTİYOPTERGİYUM

Balıkların çift yüzgeçlerinin iskeletleri.

İSPRİTİZMACILIK

Ruhun ölmediğine inanan, gereğinde ölülerin ruhlarıyla ilişki kurulabileceğini ileri süren inanış.

İLETKENLİKÖLÇÜM

Elektrolit çözeltilerinin iletkenliklerini ölçerek çeşitli yollardan özdek niceliğini belirleme.

İMMÜNOMODÜLATÖR

İmmunolojik durumları ve immünopatolojik reaksiyonları istenilen etkinlik düzeyine getiren ilaç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük