İ ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 14 harfli toplam 72 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İLETİŞİMSİZLİK

İletişimsiz olma durumu.

İNCELEYEBİLMEK

İnceleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İSLAMLAŞTIRMAK

Birini Müslüman yapmak.

İSİMLENDİRİLİŞ

Adlandırılış.

İMKANSIZLAŞMAK

Olanaksızlaşmak.

İDENTİFİKASYON

Bilinen bir sınıflandırmaya dâhil olan bir izolat veya mikroorganizmanın cins ve tür adının belirlenmesi.

İSKORPİTGİLLER

Omurgalılardan, örnek hayvanı iskorpit olan, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı güçlü dikenlerle donanmış, bütün denizlerde rastlanan balıklar sınıfı. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, üstleri ktenoyit pullarla kaplı, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış, insana batınca önemli yaralar açan türlere sahip bir familya. Kemikli balıklardan, üstleri ktenoit pullarla kaplı, sırt hücreleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış, insana batınca önemli yaralar açan türlere sahip bir familya. (Scorpaenidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acan-thopterygii) alt-takımına giren bir familyası. Üstleri ktenoyid pullarla kaplıdır. Sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış olup batınca önemli yaralar yapar. Bütün denizlerde raslanırlar. İskorpit (Scorpaena scrafa), lipsoz (S. porcus), fare-başlı iskorpit (Myoxocephalus scorpius) türleri iyi bilinir.

İŞİTTİREBİLMEK

İşittirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İSTENİLEBİLMEK

İstenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İLİŞTİRİVERMEK

Çabucak iliştirmek.

İHTİYOPLANKTON

Balık yumurta ve larvaları.

İLKELLEŞTİRMEK

İlkel duruma getirmek.

İMMÜNOTOLERANS

İmmünnolojik tolerans.

İNSANCILLAŞMAK

İnsancıl duruma gelmek.

İNDİRGEYEBİLME

İndirgeyebilmek işi.

İLGİLENEBİLMEK

İlgilenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İNANDIRABİLMEK

İnandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

İLKELMEMELİLER

(Prototheria), Bazı sınıflandırmalara göre memeliler (Mammalia) sınıfının bir alt-sınıfı. Tek delikliler (Monotremata) takımı ile soyu tükenmiş olan bazı ilkel yapılı memelileri içine alır.

İNANCALANDIRMA

İnançlı duruma sokmak, güvenlik verme.

İNCELERTEKKESİ

Denizli şehrinde, Bozkurt ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük