İ ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 14 harfli toplam 72 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İLETİŞİMSİZLİK

İletişimsiz olma durumu.

İNTRAABDOMİNAL

Karın boşluğunda bulunan.

İSTİFLEYEBİLME

İstifleyebilmek işi.

İSTANBULBOĞAZI

Ordu şehri, Perşembe ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

İNSAFSIZCASINA

İnsafsızca.

İSKORPİTGİLLER

Omurgalılardan, örnek hayvanı iskorpit olan, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı güçlü dikenlerle donanmış, bütün denizlerde rastlanan balıklar sınıfı. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, üstleri ktenoyit pullarla kaplı, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış, insana batınca önemli yaralar açan türlere sahip bir familya. Kemikli balıklardan, üstleri ktenoit pullarla kaplı, sırt hücreleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış, insana batınca önemli yaralar açan türlere sahip bir familya. (Scorpaenidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acan-thopterygii) alt-takımına giren bir familyası. Üstleri ktenoyid pullarla kaplıdır. Sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış olup batınca önemli yaralar yapar. Bütün denizlerde raslanırlar. İskorpit (Scorpaena scrafa), lipsoz (S. porcus), fare-başlı iskorpit (Myoxocephalus scorpius) türleri iyi bilinir.

İÇTENLİKSİZLİK

İçtenliksiz olma durumu, samimiyetsizlik.

İSTİFSARIHATIR

Hâl hatır sorma.

İYİLİKSEVERLİK

Hayırseverlik.

İNCELERTEKKESİ

Denizli şehrinde, Bozkurt ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

İMİDOPEPTİDÜRİ

İdrarla imidopeptitlerin atılması.

İSPATLAYABİLME

Kanıtlayabilme.

İDİYOTAKSONOMİ

Geleneksel taksonomi.

İSTEKLENDİRİCİ

İstek uyandıran, teşvikkâr.

İLİŞKİLENDİRME

İlişkilendirmek işi.

İLERLETEBİLMEK

İlerletme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İLİŞTİRİVERMEK

Çabucak iliştirmek.

İMMÜNOFLORESAN

Bir doku veya hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarıyla bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan ışık veren ışık kaynağına sahip mikroskoplarıyla inceleme tekniği.

İŞİTİLMEMİŞLİK

İşitilmemiş olma durumu.

İÇBÜKEYİMSİLİK

İçbükeyimsi özeliğinin sağlanması, kuvazi içbükeylik.