İ ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 14 harfli toplam 72 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İMMÜNOJENİSİTE

Antijenite.

İNCELENEBİLMEK

İncelenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İNANCALANDIRMA

İnançlı duruma sokmak, güvenlik verme.

İSTENİLEBİLMEK

İstenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İŞTAHLANDIRMAK

İştahını uyandırmak, iştahlanmasını sağlamak.

İMMÜNODİFÜZYON

Antijen veya antikorların yarı katı bir jel içinde dağılması sırasında karşılaştıkları yerde birikinti oluşturması esasına dayalı bir teknik.

İNDİRGEYEBİLME

İndirgeyebilmek işi.

İFADELENDİRMEK

Anlamlandırmak, bir şey anlatır duruma getirmek.

İVEDİLEŞTİRMEK

İvedi duruma getirmek.

İNTERFEROMETRE

Girişimölçer.

İŞKİLLENDİRMEK

İşkillenmesine yol açmak.

İMKANSIZLAŞMAK

Olanaksızlaşmak.

İNCELERTEKKESİ

Denizli şehrinde, Bozkurt ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

İNANDIRABİLMEK

İnandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

İZOTİYOSİYANAT

Sülfokarbimit olarak da bilinen, R-N=C=S şeklinde bileşik.

İMMÜNOTOLERANS

İmmünnolojik tolerans.

İMMÜNOFLORESAN

Bir doku veya hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarıyla bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan ışık veren ışık kaynağına sahip mikroskoplarıyla inceleme tekniği.

İSTİFSARIHATIR

Hâl hatır sorma.

İSTEKLENDİRMEK

Birinde bir şey yapma isteğini uyandırmak, özendirmek, teşvik etmek, motive etmek.

İRDELEYEBİLMEK

İrdeleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük