İ ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 14 harfli toplam 72 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İMMÜNOTOLERANS

İmmünnolojik tolerans.

İRDELEYEBİLMEK

İrdeleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İŞTAHLANDIRMAK

İştahını uyandırmak, iştahlanmasını sağlamak.

İMMÜNOJENİSİTE

Antijenite.

İYİLİKSEVERLİK

Hayırseverlik.

İNSANİÇİNCİLİK

İnsanmerkezcilik.

İSKANDİNAVYALI

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da oturan halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

İLİŞTİREBİLMEK

İliştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İSTENİLEBİLMEK

İstenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İMMÜNODİFÜZYON

Antijen veya antikorların yarı katı bir jel içinde dağılması sırasında karşılaştıkları yerde birikinti oluşturması esasına dayalı bir teknik.

İŞİTİLMEMİŞLİK

İşitilmemiş olma durumu.

İNTERFEROMETRİ

Girişim ölçme.

İYİLİKBİLİRLİK

Değerbilirlik.

İMMÜNOBLOTLAMA

Elektriksel alanda jel üzerinde göç ettirilen ve fraksiyonlarına ayrılan proteinlerin bir katman üzerine aktarılarak işaretli antikorlar yardımıyla görünür duruma getirilmesi işlemi, immünoblot, Vestern blot.

İSTİFSARIHATIR

Hâl hatır sorma.

İNCELENEBİLMEK

İncelenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İLGİLENEBİLMEK

İlgilenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İDAREİMASLAHAT

Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma. İşi oluruna bırakma.

İSTİFLEYEBİLME

İstifleyebilmek işi.

İNDİRGENEBİLİR

Daha düşük bir oksitleme derecesine indirilebilen.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük