İ ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 14 harfli toplam 72 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İNSANİÇİNCİLİK

İnsanmerkezcilik.

İSTENİLEBİLMEK

İstenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İŞİTİLMEMİŞLİK

İşitilmemiş olma durumu.

İÇSELLEŞTİRMEK

Özümsemek.

İMMOBİLİZASYON

Hareketsizleştirme, sabitleştirme.

İŞLENEBİLİRLİK

Metallerin kolayca işlenebilme ve biçimlenebilme özelliği.

İLGİLENEBİLMEK

İlgilenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İNANCALANDIRMA

İnançlı duruma sokmak, güvenlik verme.

İNCELEYEBİLMEK

İnceleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İLİŞTİREBİLMEK

İliştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İNCELENEBİLMEK

İncelenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İDİYOTAKSONOMİ

Geleneksel taksonomi.

İMİDAZOLETRİON

Formülü CONHCONHCO olan suda çözünen, renksiz levhalar. Parabanik asit.

İMMÜNOTOLERANS

İmmünnolojik tolerans.

İSTEKLENDİRİCİ

İstek uyandıran, teşvikkâr.

İYİLİKBİLİRLİK

Değerbilirlik.

İMMÜNOPATOLOJİ

Bağışıklık reaksiyonlar sonucu meydana gelen bozukluk veya durumları inceleyen bilim dalı.

İVEDİLEŞTİRMEK

İvedi duruma getirmek.

İŞTAHLANDIRMAK

İştahını uyandırmak, iştahlanmasını sağlamak.

İMKANSIZLAŞMAK

Olanaksızlaşmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük