İ ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 13 harfli toplam 139 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İMZALATABİLME

İmzalatabilmek işi.

İLERLEYEBİLME

İlerleyebilmek işi.

İÇEBAKIŞÇILIK

Ruhbilimde temel ve güvenilirliği olan tek yöntemin içebakış olduğunu savunan ruhbilim akımları.

İDEALLEŞTİRME

İdealleştirmek işi.

İŞKİLLENDİRME

İşkillendirmek işi.

İŞİTİLEBİLMEK

İşitilme olasılığı bulunmak.

İNDİVİDÜALİZM

Bireycilik.

İLİŞTİREBİLME

İliştirebilmek işi.

İZMARİTGİLLER

Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, etçil ya da otçul, bazıları er dişi olan, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan, 200 kadar türü bulunan bir familya. Kemikli balıklardan, ağızları belirgin olarak ileriye uzatılabilir özellikte, yan taraflarındaki dört köşeli siyah bir benekle özellik kazanmış bir familya, beyazgözlüler. (Sparidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acanthopterygii) alt-takımına giren bir familyası. Vücutları yüksektir. Etçil ya da otçuldurlar. Bazıları erdişidir. Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadenizde yaşarlar. 200 kadar türü vardır. İzmarit (Maena vulgaris), melanurya (Sparus melanurya), istrongilos (Smaris vulgaris), kupes (Boops boops), sarpa (B. salpa), ispari (Sargus annularis, sarı göz (S. salyieri), karagöz balığı (S. sargus), mercan balığı (Pagrus pagrus), kırma mercan (P. erythrinus), trança (P. ehrenbergii), mandagöz mercan balığı (Pagellus eentrodontus), sivri-burun karagöz (Charax puntazzo), sinagrit (Dentex vulgaris), çipura (Aurata aurata) iyi bilinirler.

İSTEKLENDİRME

İsteklendirmek işi, teşvik, motivasyon.

İSTENİLEBİLME

İstenilebilmek işi.

İSİMLEŞTİRMEK

Adlaştırmak.

İBRAHİMKAVAĞI

Aydın şehrinde, Çine ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

İBRAHİMDERESİ

Bartın ili, Ulus belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

İSTİKRARLILIK

İstikrarlı olma durumu.

İSTİKRARSIZCA

Dengesizce.

İNANDIRIVERME

İnandırıvermek işi.

İRTİBATSIZLIK

Bağlantısızlık.

İKİANLAMLILIK

İki anlama gelen bir sözcüğün bilinerek ya da bilinmeyerek yanlış anlaşılmasından ortaya çıkan güldürücü durum.

İDİOSİNKRATİK

Özel durumla ilgili, özel duruma ait olan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük