İ ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 13 harfli toplam 139 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İÇYAPİŞKANLIK

Cisimlerin molekülleri arasında, birbirlerini bir arada tutan çekim gücü.

İŞLEMSELCİLİK

Olguların görgül gözlem ve araştırma yollarıyla elde edilmiş olan anlamları dışında bir anlamı olamayacağını, insan eylemi dışında nesnel gerçeklik bulunmadığını ileri süren görüş.

İRİDOSİKLİTİS

İris ve corpus ciliare'nin yangısı.

İMTİZAÇSIZLIK

İmtizaçsız olma durumu.

İMTİYAZSIZLIK

İmtiyazsız olma durumu.

İSKEMLECİBAŞI

Hasahırdaki biniş iskemlesini saklamakla yükümlü görevli.

İLERLETEBİLME

İlerletebilmek işi.

İÇBASINÇÖLÇER

Bir aygıt ya da düzenek içindeki gaz ve sıvıların basıncını ölçen aygıt.

İFADELENDİRME

İfadelendirmek işi.

İNCELTEBİLMEK

İnceltme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İLKELLEŞTİRME

İlkelleştirmek işi veya durumu.

İŞİTTİREBİLME

İşittirebilmek işi.

İKLİMLENDİRME

Bir yerin iklim koşullarına alışma veya alıştırma, aklimasyon.

İZOPROTERENOL

Adrenalin gibi güçlü bronş genişletici etkili olan ancak damarlarda genişlemeye neden olan beta almaç uyarıcısı sentetik ilaç, izoprenalin.

İNTUMEZENSİYA

Şişkinlik. Kalınlık.

İNSİCAMSIZLIK

Tutarsızlık.

İLETİLEBİLMEK

İletilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

İNTRAKARDİYAL

Kalp içi, kalp içinde.

İŞİTMEZLENMEK

İşitmezliğe gelmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük