İ ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 12 harfli toplam 175 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İNCEALİPINAR

Bursa şehrinde, Söğütalan bucağına bağlı bir yer.

İSTİSNASIZCA

İstisnasız bir biçimde.

İSTENÇSİZLİK

İradesiz olma durumu, iradesizlik.

İHTİYATSIZCA

İhtiyatsız bir biçimde.

İLGİNÇLEŞMEK

İlginç duruma gelmek.

İLİŞİKSİZLİK

İlişiksiz olma durumu.

İSİMLENDİRİŞ

Adlandırış.

İADEİZİYARET

Daha önce yapılmış olan ziyarete ziyaretle karşılık verme.

İŞLETMECİLİK

İşletmecinin yaptığı iş. Bağımsız bir bütçe ile yönetilen devlet işletmesi.

İMPARİPİNNAT

Bileşik yaprak ekseni ucunda yaprakçık bulunan bileşik yaprak.

İŞTİRAKİYYUN

Osmanlı İmparatorluğu'nda özelIikle İkinci Meşrutiyet'ten sonra, aralarında hiç bir fark gözetmeksizin, komünizm, sosyalizm ve ortaklaşacılık akımlarını birlikte içermek üzere kullanılan kavram.

İNDİRTEBİLME

İndirtebilmek işi.

İRRİTABİLİTE

Hafif uyarılara karşı şiddetli cevap verme yeteneği. 2. Uyarıya aşırı tepki göstermeyle belirgin durum.

İSDİFALANMAK

İstifade etmek, yararlanmak.

İMMÜNİZASYON

Bağışıklama.

İNTEROPERKÜL

Kemikli balıklarda solungaç kapağını oluşturan dört kemikten biri.

İTİMATSIZLIK

Güvensizlik.

İŞİTMEMEZLİK

İşitmemiş, duymamış gibi davranma.

İTHALATÇILIK

İthalatçının yaptığı iş, dış alımcılık.

İNFRAORBİTAL

Göz çukurunun altında.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük