İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 11 harfli toplam 257 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İLİNTİLEMEG

Gelişigüzel dikmek, teğellemek.

İRREDANTİZM

Kurtarımcılık.

İSTEMSİZLİK

İstemsiz olma durumu.

İMTİYAZLICA

İmtiyazlı bir biçimde.

İNTERFERENS

Bir hücreyi enfekte eden bir virüsün, bu hücrenin diğer bir virüs tarafından enfekte edilmesini engellemesi, engelleme. Krosing-overler arasındaki etkileşim. Homolog kromozomlar arasında bir krosing over olması bir diğerinin oluşumunu engeller veya artırır. Çoğu organizmalarda krosing-overler arasındaki ara azaldıkça interferans artar.

İPLİKLENMEK

Tel tel olmak, lif lif olmak.

İNSANİYETLİ

İnsanlığı olan, mürüvvetli.

İSYANKARLIK

Başkaldırıcılık.

İÇOĞLANLARI

Topkapı, Galata, İbrahimpaşa ve Edirne saraylarına alınıp türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençler.

İŞİTİLMEMİŞ

O güne değin duyulmamış, şaşılacak, olağan dışı.

İSTENÇÇİLİK

Akla ve bilime değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradecilik, iradiye, volontarizm.

İDDİALAŞMAK

Karşılıklı iddiaya girmek.

İYELENDİRME

Bir nesneye ilişkin iyeliğin bir kişiden başkasına aktarılması.

İHMALKARLIK

İhmalkâr olma durumu, ihmalcilik.

İNANÇSIZLIK

İnançsız olma durumu, inansızlık, imansızlık, itikatsızlık.

İKİDİLLİLİK

Aynı devletin yurttaşları arasında birden çok dille konuşulması durumu.

İRİLEŞTİRME

İrileştirmek işi.

İSTİLACILIK

İstilacı olma durumu.

İFADESİZLİK

İfadesiz olma durumu.

İDMANSIZLIK

İdmansız olma durumu, antrenmansızlık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük