İ ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 10 harfli toplam 448 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İKİNCÜYHLÜ

İki tarafı da idare eder biçimde (konuşma için).

İŞGALCİLİK

İşgalci olma durumu.

İNSÜLİNEMİ

Hiperinsülinemi.

İZOKSUPRİN

Beyaz renkte, kokusuz ve yapısal olarak sempatik sistemini uyarıcı aminlere benzeyen, beta adrenerjik almaç agonisti olarak ve ayrıca, papaverin benzeri etkisi nedeniyle damarlarla döl yatağı düz kaslarının gevşemesine neden olan bir ilaç. Bu bileşik, daha çok erken doğum ve yavru atmaların önüne geçmek için ayrıca, navikular hastalığın tedavisinde kullanılır.

İŞİYOPAGUS

İkizlerin leğen kemiklerinden bitişik olmasıyla belirgin yapılış bozukluğu.

İNCELETMEK

İnceleme işini başkasına yaptırmak, birinin incelemesini sağlamak.

İYİMSERLİK

Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm. İnsanlığın ilerlemesine, bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı, optimizm. Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm.

İNCİKORDON

(Süsleme) Mimarlıkta inci dizisine benzeyen kabartma süs.

İHTİYARLIK

İhtiyar olma durumu, yaşlılık. Her bakımdan güçsüzlük, yetersizlik, zayıflık.

İĞRENİLMEK

İğrenme işi yapılmak.

İĞDECİKLER

Sivas ilinde, Yıldızeli belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

İKİRCİKLİK

İkircikli olma durumu, tereddüt.

İRADECİLİK

ve ruh b. İstenççilik.

İLİŞİVERME

İlişivermek işi.

İÇTİMAİYAT

Toplum bilimi.

İZİNSİZLİK

İzinsiz olma durumu.

İNİSİYATİF

Öncecilik, üstünlük. Karar verme yetkisi. Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.

İNFEKSİYÖZ

Enfeksiyöz.

İSPİRLEMEK

Gece yanığına benzer bir çeşit çıban çıkarmak.

İNDİRİMSİZ

Fiyatında değer düşürümü yapılmamış, tenzilatsız, iskontosuz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük