İ ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "i" olan, 10 harfli toplam 448 adet kelime bulunmaktadır. i harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu i harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde i harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İSTANBULİN

Tanzimattan Meşrutiyete kadar Türkiye'de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi.

İRRİGASYON

Yıkama.

İÇMİMARLIK

(İçmimari) Bir mimarlık yapıtının içini süsleme ve döşeme sanatı.

İBİSGİLLER

(ibidae),türleri iyi bilinir.

İTİNALILIK

Özenlilik.

İŞLETİMSEL

Çalışır ya da çalışmaya hazır durumda bulunan herhangi bir dizgeye değgin.

İNFAZCILIK

İnfazcının yaptığı iş.

İNSANLAŞMA

İnsanlaşmak durumu.

İSLAVİSTİK

Slavistik.

İLAÇSIZLIK

İlaçsız olma durumu.

İŞLEVCİLİK

Toplumu, her bir ögesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm. Algının öncelikle gereksinimler ve coşkulara dayalı etkinliklerin sonucu olduğunu savunan görüş, görevcilik, fonksiyonalizm.

İHTİYARCIK

İhtiyarlara sevgiyle yaklaşıldığını belirten bir söz.

İMTİZAÇSIZ

Uyumsuz.

İDİYOPATİK

Belli bir sebebe bağlı olmayan, sebebi bilinmeyen.

İNTERMİTAN

Düzensiz aralıklı.

İĞRALANMAK

Sallanmak.

İKİRCİMLİK

İkirciklik.

İSKANDİNAV

Kuzey Avrupa yarımadalarının bütünü. İskandinavyalı.

İZOMORFİZM

Eş biçimlilik.

İSTİNATGAH

Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük