Sonu İĞİN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "iğin" olan, toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. Sonu iğin ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında iğin olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde iğin olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

GEÇİŞLİĞİN, GÜMERDİĞİN, GÜMÜŞDİĞİN, HASANDİĞİN, NİRDELİĞİN, TOLUNTİĞİN

9 harfli kelimeler

KARADİĞİN

8 harfli kelimeler

BAYDİĞİN, BEYDİĞİN, ÇERDİĞİN, GERÇİĞİN, SEVDİĞİN, YAYDİĞİN

7 harfli kelimeler

ELDİĞİN

5 harfli kelimeler

ÇİĞİN, FİĞİN, SİĞİN, TİĞİN, YİĞİN

4 harfli kelimeler

İĞİN

Bazı kelimelerin anlamları

İĞİN

İç çamaşırı.

ÇERDİĞİN

Tokat kenti, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

GERÇİĞİN

Gaziantep şehri, Şahinbey ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ELDİĞİN

Gümüşhane kenti, Şiran ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

GÜMERDİĞİN

Çankırı şehrinde, Şabanözü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BAYDİĞİN

Yozgat kenti, Aydıncık ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

GÜMÜŞDİĞİN

Sivas şehri, Altınyayla ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Yozgat şehri, Kadışehri ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HASANDİĞİN

Adıyaman şehrinde, Narince nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

TOLUNTİĞİN

Ayon on dördü gibi güzel olan hükümdar.

GEÇİŞLİĞİN

Geçince.

YAYDİĞİN

Çorum kenti, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ÇİĞİN

Omuz.

KARADİĞİN

Erzincan kenti, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Konya kenti, Hatip bucağına bağlı bir yer. Kütahya ili, Aslanapa belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Malatya ilinde, Darende ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SEVDİĞİN

Kırşehir şehrinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kütahya şehrinde, Altıntaş ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

NİRDELİĞİN

Nerede olduğunu.

BEYDİĞİN

Antalya ilinde, Taşağıl nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

  -   -   -  

Anlamında İĞİN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İĞİN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞIRSAMAK

Birine karşı soğuk davranarak sıkıntı verdiğini anlatmak. Bir işi ağır bulmak, yük saymak, yüksünmek. Bir işi yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek.

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

AKSAK

Aksayan, hafifçe topallayan. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen. Türk müziğinde kıvrak bir usul. Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

ACEMKÜRDİ

Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AĞIT

Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye.

ACEMBUSELİK

Klasik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam.

ACEMAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri.

ADCILIK

Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm.

AKÜMÜLATÖR

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü.

ACEM

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı.

AĞIZLIK

Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. Kuyu bileziği. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılmış olan kapak. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm. Huni. Bir şeyin başladığı yer. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.

AKIŞKANLAŞTIRMA

Akışkanlaştırmak işi. Akışkanların niteliğini düzeltmek üzere yoğunlaşmış bir akım içinde parçacıkların yüzmesini sağlayan yöntem.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ALA

Karışık renkli, çok renkli, alaca. Alabalık. Kekliğin boynundaki siyah halka. Açık kestane renginde olan, ela (göz).

AEROBİK

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için tempolu müzik eşliğinde yapılmış olan bir jimnastik türü.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

AHLATIERBAA

İnsanın kişiliğini oluşturduğuna inanılan bedendeki balgam, kan, safra ve sevda ögeleri.

AKSİYON

Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim. Sermayenin belirli bir bölümü. Hisse senedi. Hareket, iş. İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması.

ADSIZ

Adı olmayan, isimsiz. Tanınmayan, bilinmeyen, isimsiz. Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak, onun adıyla anılmak hakkını yitirmiş olan, bir yararlık gösterdiğinde ancak ad kazanabilen delikanlı, isimsiz.