İÇSELLEŞTİRME Nedir?

İÇSELLEŞTİRME kelimesi ilk harfi İ ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında i sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi ç , üçüncü harfi s , dördüncü harfi e , beşinci harfi l , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e şeklindedir. Başı i sonu e olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İÇSELLEŞTİRME anlamı

İçselleştirmek işi.

İÇSELLEŞTİRME hakkında bilgiler

İÇSELLEŞTİRME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük