Sonu İÇİRMEK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "içirmek" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu içirmek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında içirmek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde içirmek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İÇİRMEK

İçmesine yol açmak, içmesini sağlamak.

  -   -   -  

Anlamında İÇİRMEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İÇİRMEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TOYLAMAK

Yük hayvanın sırtından yuvarlanmak. 1.İsteklendirmek, özendirmek. 2.Kandırmak. Bağışta bulunmak. Hızlı koşmak. Ağırlamak. Ziyafet vermek, yedirip içirmek, ağırlamak.

ANDLAMAK

And içirmek, yemin ettirmek.

SUVARMAK

Hayvana su vermek, su içirmek.

SUVEMEK

Sulamak, hayvanlara su içirmek.

KANNENDİRMEK

Şerbet, su ve benzerleri şeyleri doyuncaya kadar içirmek.

ŞOR

1.Söz sohbet. 2.Toplantı. Tuzlu. 2.Bir çeşit tuzlu peynir, çökelek. 3.Tuzlu, beyaz toprak. 4.Tuzlu, acı su. 5.Tuzlu ayran. 6.Koyunlara içirmek için hazırlanan tuzlu su. 7.Acı ve ekşi. 1.Kin, öfke. 2.Acı söz. 3.Üzüntü, dert. 4.Kötü. Nezle. Salamura balık. Hep, bütün. Rakı artığı. Tuzlu. Hastalık, güçsüzlük, zayıflık. Ayrandan yapılan çökelek. Yağı alınmış sütten elde edilen lor, kesmik, ekşimik. Laf, söz. Laf, söz (Kızılca k.). Dedikodu, kışkırtma, acı söz. Söz, lâkırdı, lâf. Tuzlu (su). Batı Sibirya'da yaşayan bir Türk topluluğunun adı.

TURGURMAK

Bir işi başkasının yardımıyla yapmak. Doyasıya içirmek.

İÇUMEK

İçirmek, bk. içurmek.

AŞATMAK

Aşındırmak. Yedirmek, hovardalık etmek. Çocuğu, unuttuğu şeyi hatırlatarak üzmek. Doyurmak, yedirip içirmek.

ÜÇÜRMEK

İçirmek. Sulamak.

BİBERON

Genellikle süt çocuklarına süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanılan emzikli şişe.

İÇİRME

İçirmek işi.

MEÇMEÇE

Midye kabuğu. Kaplumbağa kabuğundan tütün tablası biçiminde yapılan ve küçük çocuklara ilâç içirmek için kullanılan kap.