İÇİNDEKİLER Nedir?

İÇİNDEKİLER kelimesi ilk harfi İ ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında i sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi ç , üçüncü harfi i , dördüncü harfi n , beşinci harfi d , altıncı harfi e , yedinci harfi k , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi r şeklindedir. Başı i sonu r olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İÇİNDEKİLER anlamı

Bir kitabın, derginin baş veya sonuna konulan, konu başlıklarını sayfa numaralarıyla gösteren liste, fihrist. Bir kitap, dergi, gazete, mektup vb.nin içinde bulunan konular veya kapsadığı şeyler, münderecat.

İÇİNDEKİLER hakkında bilgiler

İÇİNDEKİLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük